Kolmapäev, 30 Detsember 2020 09:04

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Vastu võetud 20.09.2005 nr 64

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122020007

Redaktsiooni jõustumise kp:  01.01.2021

Avaldamismärge: RT I, 15.12.2020, 7

Justiitsministeerium avaldas kolmapäeval advokaadibüroo Glikman Alvin Levin poolt koostatud analüüsi pensionireformi põhiseadusikkusest, mille järgi on reform põhiseadusega valdavalt kooskõlas.
Teisipäev, 26 November 2019 11:38

Murrame ühe pensionimüüdi

Viimase aja pensioniaruteludes on kostnud väide, et see, kui palju me tulevikus riiklikku pensioni hakkame saama, sõltub sellest, kui palju täna esimesse sambasse maksame. See ei vasta siiski tõele.
Ettevõtluskõrgkooli Mainor ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektori Kristjan Liivamägi hinnangul on keskmiste teadmiste ja sissetulekuga pensionikogujal kõige mõistlikum teise sambasse raha edasi koguda.