Alates tänasest muutuvad Swedbanki II samba pensionifondid K30, K60 ja K100 elutsüklifondideks. Elutsüklifondides muutub aktsiate osakaal ja sellega seotud riskitase ajas automaatselt, nii kaob vajadus fondi vahetada ning oht, et ollakse vanusele mittesobivas fondis.

Kolmapäev, 09 Veebruar 2022 10:17

Milline pensionifond sobib minu vanusega?

Eestis on peaaegu 550 000 inimesel teise samba pensionifond, kuid statistika näitab, et paljud pensionikogujad ei oska valida oma vanusele sobivaimat fondi. Luminori pensionitoodete arendusjuht Hannes Kuusk selgitab, kuidas klapitada oma vanust ja pensionifondi.

Swedbank võttis septembrist alates kõigi oma täiendava kogumispensioni ehk kolmanda samba pensionifondide lisatasud enda kanda, sambasse koguja peab maksma vaid fikseeritud tasemel valitsemistasu. 

Kolmapäev, 30 Detsember 2020 09:04

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Vastu võetud 20.09.2005 nr 64

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122020007

Redaktsiooni jõustumise kp:  01.01.2021

Avaldamismärge: RT I, 15.12.2020, 7