Tööandjatel ei ole õigust nõuda tasuta proovipäevasid

Tööinspektsioon tuletab suvistele töötajatele meelde, et tööandjatel ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist.

Kui töötaja lubatakse proovipäeval tegema tööd, täitma konkreetseid tööülesandeid, näiteks teenindama kliente kaupluse kassas või müügisaalis riiulitesse kaupa panema, on tegemist tööga, mida tehakse üksnes tasu eest. Juhul kui  proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ja -ülesandeid ainult vaatama ning reaalset tööd ei tehta, ei ole vaja seda tasustada. 

Proovipäeva mõiste kui seesugune töölepinguseaduses puudub. Töölepingu seadus sätestab, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töö eest  tuleb alati maksta tasu. Kui tööandja pakub tööd proovipäevadega, tuleks enne tööle asumist huvi tunda, kas nendel päevadel tehtud töö eest tasu makstakse. Kui töötaja ja tööandja vahel tekib proovipäevade eest tasu maksmise osas lahkarvamusi, on töötajal õigus pöörduda töötasu nõudega töövaidlusorganisse.

Proovitöö on Eesti Töötukassa pakutav teenus, mis kestab ühe päeva. Proovitöö annab võimaluse pakutaval töökohal töötamine järele proovida ning annab tööandjale enne töölepingu sõlmimist kinnituse, et tööle soovija on sobiv. Proovitöö korraldamise eeldus on, et tööandja otsib vabale töökohale töötajat töötukassa kaudu. Praktikas levinud nn tasuta proovipäevad võivad tunduda esialgu mõlemale poolele kasulikud, kuid tegemist võib olla tasuta tööjõu kasutamisele suunatud ärimudeliga.