Lühikokkuvõtted
Kolmapäev, 15 Märts 2023 08:42

Segadus rahaga viis raamatupidaja ametist

Kihnu vallavalitsus lõpetas usalduse kaotuse tõttu töölepingu kauase raamatupidajaga, viimane viis aga töösuhte lõpetamise töövaidluskomisjoni, kirjutab Pärnu Postimees.


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Hea töösuhte eelduseks on eelkõige oma kohustuste täitmine, pidades kinni seadusest ja töölepingust, ning lepingu teise poole õigustega arvestamine. Tähtsal kohal on ka heas usus käitumine, mis tähendab üksteise huvidega arvestamist ja oma tegevusega teise kahjustamise vältimist.


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Seoses COVID-19 olukorraga annab ka Tööinspektsioon oma panuse võmalike kontaktide vähendamiseks, eelkõige puudutab see Töövaidluskomisjoni istungeid.

Esmaspäev, 28 September 2020 09:36

Töövaidluskomisjoni istungid on üldjuhul avalikud

Õpin ülikoolis õigust ja tunnen suurt huvi tööõiguse vastu. Õppejõud ütles, et ka töövaidluskomisjoni istungid on avalikud. Kas ja kuidas saaksin komisjoni istungeid kuulama tulla?

Ühte kindlat soovitust kummagi menetluse eelistamiseks anda ei saa.


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.