Haigekassa koostatud tabel ravikindlustatud isikute määratlemiseks.
Ülevaatlikus tabelis on esitatud Eesti 2019. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.

Tööinspektsiooni poole pöördus mures töötaja, kelle töökohal toimusid remonditööd, mis tekitasid tolmu, müra ja ka ebameeldivat lõhna.
Valmisid Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjalid isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele, kuidas andmetöötlemiste registreid koostada.
Võtame suvisel koolivaheajal tööle 16-17-aastaseid alaealisi kaheks nädalaks töövahetusega kell 8.00-15.30, tunnitasu 1.73 €. Töö on kerge (haljasalade hooldamine). Ega…
Hiie MarrandiEML juristMaksumaksjate Liit Riigikohus langetas aasta tagasi ühes töölepingu vaidluses otsuse, milles kinnitas, et töötaja on töölepingulises suhtes tavaline…
Käesoleval aastal on ehitusobjektidel tehtud üle 100 ettekirjutuse, mis on seotud ehitustellingute paigaldamisega, tööde teostamisega tellingutelt, kui ka nende demontaažiga.…
Äsja jõustunud kohtulahendi järgi on tööandjal õigus tuvastada alkomeetriga töötaja joovet, samas peab alkomeeter olema nõuetekohaselt taadeldud.
Paljud autojuhid on pöördunud Tööinspektsiooni poole murega, et ollakse tööandja käsutuses kaksteist tundi, kuid selle eest saadav palk on väike.…
Tööstress valmistab muret enamikule Euroopa töötajatest – selline on teise üleeuroopalise tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitluse tulemus.