Isikukaitsevahend ei ole tüütu kohustus ega ebameeldiv töösegaja, vaid aitab kaitsta töötaja elu ja tervist. Vaatamata väljakujunenud arusaamale, ei ole…
Suve saabudes seisame igal aastal silmitsi probleemiga, kuidas palava ilmaga tööl hakkama saada. Paljudes majandussektorites on suvine periood kõrghooajaks, mille…
Harvad pole juhtumid, kus töötajal ei õnnestu oma tööandjaga enam telefoni ja e-posti teel kontakti saada, samuti näost-näkku kohtuda. Telefonid…
Sotsiaalministeerium andis välja raamatu „Töölepingu seadus. Selgitused töölepingu seaduse juurde“, mille eesmärk on pakkuda rohkem ja paremaid teadmisi, kuidas töölepingu…
Aastal 2009 oli otsustamise koht: kas jätkata iseseisvalt sissemakseid kohustuslikku kogumispensionisse või mitte. Täna, aastal 2013 on jälle otsustamise koht:…
Kevad on käes ning elavnemas on ka tööturg. Samuti on korduma hakanud probleemid töölepingute sõlmimisega. Nimelt viimasel ajal on esinenud…
Järgmisest aastast maksab riik vastavalt 2009. aastal vastu võetud seadusemuudatustele senisest enam II pensionisambasse kõigi nende eest, kes majanduslanguse ajal…
Mare Kusma,palgastatistika talituse juhataja,Statistikaamet Statistikaameti andmetel oli 2012. aasta oktoobris naiste brutotunnitasu 24,6% madalam kui meestel. 2011. aastaga võrreldes suurenes…
Ülo Vihma, koolitaja, Meeskonnakoolitus & Arendus Kes on parem – see on põhiküsimus nii spordis kui äris. Ainult et kui…
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest tulenevalt indekseeritakse kõrgeim palgamäär iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga. Indeksi väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi…