Harvad ei ole juhud, kus töötajatel tekivad probleemid haigushüvitise saamisega – arvatakse, et kui tööleping sõlmitud või sotsiaalmaks üle kantud,…
Töölepingulist suhet iseloomustab alluvusvahekord – töötaja annab oma teadmised ja oskused tööandja käsutusse, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja peab…
2011. aastal toimunud alaealiste töötamise sihtkontroll tõi välja olulise lünga tööandjate teadmistes. Nimelt oli enamikule noorte töö- ja puhkelaagri korraldajatele…
Puhkuste kasutamise aja osas seab seadus esiplaanile tööandja huvid, kehtestades üldreegli, et puhkuste aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis…
Ülevaatlikus tabelis on toodud Eesti 2012. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.
Neljapäev, 05 Jaanuar 2012 09:24

Kohustusliku kogumispensioni maksete taastamisest

Kirjutas

Kohustusliku kogumispensioni maksete taastamisestSajandivahetuse ajal reformisid paljud Ida Euroopa riigid oma pensionisüsteeme. Eestis käivitati kohustusliku kogumispensioni süsteem 2002. aastal.

Esmaspäev, 02 Jaanuar 2012 11:07

Kogumispensioni süsteemiga liitus aastaga 14 113 inimest

Kirjutas

Kogumispensioni süsteemiga liitus aastaga 14.113 inimestKogumispensioni fondide indeksid möödunud aastal suuremas osas langesid, üldindeks EPI langes 4,54 protsenti 137,91 punktini.

Firma on sõlminud töövõtuleping isikuga. Ülesandmete täitmiseks isik kasutab oma isikliku sõiduautot.Tööandja maksab töötajale 0,26 eurot /km. Kas sellest väljamaksest…

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise määruse eelnõu, mille järgi peab fondivalitseja tulevikus raamatupidamise aastaaruandes eristama pensionifondide valitsemise teenusega seotud tulusid ja kulusid fondivalitseja muu tegevusega seotud tuludest ja kuludest.

2012. aasta 1. jaanuarist taastuvad kohustusliku kogumispensioni maksed täies ulatuses. Seega rakendatakse uuest aastast kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamisel tavapäraseid maksemäärasid – 2% (inimese osa) + 4% (sotsiaalmaksu kogumispensioni osa).