Tööajafond
Kogumispension

Kogumispension (15)

Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Kirjutas

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Esmaspäev, 02 Jaanuar 2012 11:07

Kogumispensioni süsteemiga liitus aastaga 14 113 inimest

Kirjutas

Kogumispensioni süsteemiga liitus aastaga 14.113 inimestKogumispensioni fondide indeksid möödunud aastal suuremas osas langesid, üldindeks EPI langes 4,54 protsenti 137,91 punktini.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise määruse eelnõu, mille järgi peab fondivalitseja tulevikus raamatupidamise aastaaruandes eristama pensionifondide valitsemise teenusega seotud tulusid ja kulusid fondivalitseja muu tegevusega seotud tuludest ja kuludest.

2012. aasta 1. jaanuarist taastuvad kohustusliku kogumispensioni maksed täies ulatuses. Seega rakendatakse uuest aastast kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamisel tavapäraseid maksemäärasid – 2% (inimese osa) + 4% (sotsiaalmaksu kogumispensioni osa).
Neljapäev, 22 September 2011 12:43

Millal tasub vahetada teise samba pensonifondi

Kirjutas
Millal tasub vahetada teise samba pensonifondi Esimesest augustist 2011 avanenud võimalus vahetada teise samba pensionifondide osakuid senise ühe korra asemel kolm korda aastas suurendab ühest küljest pensionikoguja valikuvabadust ning võimaldab juhtida pensionikogumist senisest paindlikumalt. Lisandub võimalus jagada olemasolevaid osakuid laiali mitme fondi vahel ning fonde omavahel kombineerida. Fondide vahetamine muutub kiiremaks, mis võimaldab näiteks vahetada fonde kas rahulikumaks või äkilisemaks märksa kiiremini kui seni.
Esmaspäev, 01 August 2011 17:25

Pensionifondide vahetamise kord alates 1. augustist

Kirjutas
Pensionifondide vahetamise kord alates 1. augustist Tänasest jõustus kogumispensionide seaduse muutmise seadus. Selle järgi on osakuomanikul võimalik oma kohustusliku pensionifondi osakuid vahetada teise pensionifondi osakute vastu senise ühe korra asemel kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Alljärgnevalt on kirjeldatud kaks võimalust pensionifondi valiku muutmiseks.
PM Pensionikeskuse andmeil kogumispensioni fondide indeksid möödunud nädalal valdavalt tõusid, üldindeks EPI kerkis 0,06 protsenti 144,08 punktini.
Teisipäev, 30 November 2010 14:41

Kogumispension eurole üleminekul

Kirjutas
Reuters Euro käibeletuleku päevast konverteeritakse kogumispensioni osakute väärtused ametliku vahetuskursi alusel eurodeks. Ametlik vahetuskurss on 15,6466 EEK=1 EUR.

Esmaspäev, 03 Jaanuar 2011 17:30

Pensionifondide üldindeks tõusis pea 10%

Kirjutas
Reuters Pensionikeskuse andmeil kerkis möödunud aasta jooksul kogumispensioni fondide üldindeks EPI 9,73% 144,47 punktini.

Teisipäev, 30 November 2010 14:41

Kogumispension eurole üleminekul

Kirjutas
Reuters Euro käibeletuleku päevast konverteeritakse kogumispensioni osakute väärtused ametliku vahetuskursi alusel eurodeks. Ametlik vahetuskurss on 15,6466 EEK=1 EUR.