Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.

Teisipäev, 13 Juuli 2021 12:01

Mida teha, et töökohal palavus ei tapaks?

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha selliselt, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säiliks töötaja töövõime ja heaolu, teatab tööinspektsioon.

Teisipäev, 29 Juuni 2021 08:50

Mitu tundi ületunnitööd tohib teha?

Töötan restoranis, kus sel suvel on töökoormus eriti suur, sest osad töötajad lahkusid, kui meie restoran vahepeal kinni pidi olema. Paar uut inimest küll just liitus meiega, ent nad on alles väljaõppel. Teised töötajad, sh mina, peame töötama umbes 50-60 tundi nädalas. Kas see on lubatud?

Kui ettevõttel pole veel riskianalüüsi läbi viidud, saab selle teha iseteeninduskeskkonnas uue digitaalse töövahendi abil.

Neljapäev, 01 Aprill 2021 11:11

Tööbik suletakse 1. septembrist

Tööbik on avalikult kasutatav kuni 1. septembrini 2021. a. Pärast seda kuupäeva ei saa Tööbikusse enam sisse logida, sealt andmeid välja võtta ega muid toiminguid teha. Kõik vajalikud tegevused tuleks Tööbikus teha enne selle aasta 1. septembrit.