Tööinspektsioon viis veebruaris ja märtsis läbi tööelu parendamiseks ja tööõnnetuste ennetamiseks sihtkontrolli metallitööstuse ettevõtetes.

Terviseseisundile sobivat tööd saab tööinspektsiooni teatel nõuda rase ja töötaja, kellel on õigus emapuhkusele.

Kolmapäev, 19 Aprill 2023 14:46

Muudatused alaealiste tööle registreerimisel

Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis TEIS on valmis saanud alaealiste moodul, mis annab lapsevanematele võimaluse näha infot oma lapse töötingimuste kohta. Tööandja peab lisainfo alaealise kohta sisestama TEISi (iseteenindus.ti.ee).

Aprilli alguses valmis tööinspektsiooni traditsiooniline kokkuvõte, mis annab ülevaate eelmise aasta töökeskkonna ja töösuhetega seotud teemadest ja statistikast.

Nägin, et tööinspektsioon tegi minu kohta rahvastikuregistris päringu "isiku vanemate päring isikukoodi järgi". Mis see tähendab?