Tööinspektsioon kontrollis kevadise sihtkontrolli raames töötervishoiu ja tööohutuste nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti, kus tuvastati kokku 315 puudust; vaid 9 protsendis kontrollitud kauplustest vastas kõik nõuetele.

1. aprillist muutus perepuhkuste korraldus. Kas vanemapuhkustele jäämisest etteteatamise tähtajad ka muutusid? Kui tahan puhkust võtta, kas pean tööandjale 30 kalendripäeva ette teada andma?

2021. aastal kasvas koos majanduse avanemisega ka tööõnnetuste arv. Tööõnnetuste tõttu kaotasime ca 1,1 mln töötundi, teatab tööinspektsioon.

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas tööandjad uurisid oma ettevõttes juhtunud tööõnnetust, ning tulemused näitasid, et tööõnnetustest tehakse pigem lühiajalisi järeldusi.

Mullu registreeriti 3714 tööõnnetust, millest kergeid oli 2716 ja raskeid 984). Elu kaotas tööl 11 inimest. 144 õnnetuse asjaolud on veel selgitamisel. 2020. aastaga võrreldes registreeriti 74 tööõnnetust rohkem.