Täna avaldatud riigikontrolli audit tõstatas siseturvalisuse valdkonnas töötavate teenistujate tasustamise küsimuse kriisiaegsete täiendavate ülesannete täitmise eest ettenähtud tasu maksmist.  

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Tööinspektsioon selgitab, kas töötajal on õigus nõuda tööandjalt selgitust töötasu arvutamise aluste kohta.

Arvamusfestivali juubeliaastal kõnega esinenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas, et Eesti inimeste palgad peavad tõusma.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsimus on seotud keskmise töötasu arvutamisega töötajale, kellega tööleping koondamise tõttu lõpetatakse (ülesütlemise hüvitis § 100 lg 1, § 100 lg 5). Selle aasta märtsis ja mais maksti töötajale suurt lisatasu 2018. aastal alanud ja 2021. aasta juunis lõppenud projekti eest. Juhtkond palus projekti lõpuni viia ja maksis seejärel preemia sel aastal. Küsimus: kuidas arvutada keskmist palka? Kas seda auhinda tuleks arvesse võtta? Kas see tuleks jagada perioodideks? Kuna...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus täpsustas 11.02.2022 oma otsuses nr 2-19-2497, et tööandjal ei ole seaduslikku alust viivitada palga maksmisega ka vastastike nõuete läbirääkimiste pidamise ajal.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.