Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Korteriühistu sõlmis gümnaasiumi 11. klassi õpilasega töölepingu maja territooriumi koristamiseks. Õpilane kirjutas avalduse tulumaksuvaba miinimumi rakendamise kohta, sest kusagil mujal ta ei tööta (töötab õpingutest vabal ajal). Kas sotsiaalmaks arvestatakse väljamakselt brutosummas? Kas ei rakendata sotsiaalmaksu miinimummäära (91,75)?

Briti mittemaksukohustuslasest firma osutab konsultatsiooniteenust Eesti maksukohustuslasest firmale. Kuidas tuleb see teenus deklareerida käibemaksudeklaratsioonis? Kas tekib maksukohustus Eestis?


MTÜ korraldab kultuuri- või spordiüritust ning auhindadeks on piletid etendusele või kontserdile. Kas see summa maksustatakse?


Mitteresident (Venemaa kodanik) on Eestis registreeritud ettevõtte juhatuse liige ning saab rahalist tasu (juhatuse liikme tasu). Kuidas maksustatakse juhatuse liikme tasu ning kuidas tuleb deklareerida (?) neid väljamakseid?


Ettevõttel on müügipunkt turul. Praegu töötavad müüjad töölepingu alusel, aga ettevõtte juht soovib, et nad registreeriksid ennast FIE-dena. Selge, et tegemist ei ole ettevõtlusega. Missugused maksuriskid siin võivad olla?


Eesti ettevõte sõlmis Soome firmaga pikaajalise lepingu tööde tegemiseks (mitte ehitamine) Soome territooriumil. Soome tööle suunatud töötaja registreeris ennast sealses maksuametis ning maksab talle määratud tulumaksu ise (sotsiaalmaks ja teised maksud makstakse Eestis).
Töölepingu kohaselt on selle töötaja töökohaks Eesti, aga muutunud tingimuste tõttu on nüüd tema töökoht Soomes.
  1. Kas sellisel juhul makstakse töötajale lähetusraha? (Kas tuleb kasutada Eesti või Soome norme?)
  2. Kuidas ilma maksuriski tekitamata hüvitada töötaja sõidukulud Soome (praam + bensiin) ning transpordikulud, kui tal tekib vajadus liikuda tööasjus Soomes. (Kas kasutada tuleb Eesti või Soome kütusekulunorme?)
  3. Vastavalt töölepingu tingimustele tagab Eesti ettevõte oma töötajale elamise Soomes (rendib toa 320 euro eest kuus). Kas on siin maksuriske?

Kust ma saan Norra firma VAT-numbrit kontrollida? Milline on õige viide kauba (kanuud) müügil Norrasse käibemaksu osas?


Meie firma ostab Eesti ettevõttelt trikotaaюkangaid käibemaksuga. Me müüme neid kangaid edasi Venemaale nullprotsendilise käibemaksuga ning meil tekib eksport.
1. Millised dokumendid tõendavad kauba eksporti?
2. Millal tuleb seda tehingut deklareerida käibedeklaratsioonil (KMD) – kas pärast tollidokumendite täitmist, pärast kauba saatmist või pärast kauba eest raha laekumist arvelduskontole?
3. Kas on võimalik tagasi saada Eesti vabrikule makstud käibemaks ning millised dokumendid tuleb selleks esitada Maksu- ja Tolliametile?


Vene õmblusvabrik soovib meie ettevõtte kaudu tellida eesti trikotaaюkangaste näidiseid. Et praegu mitte avada valuutakontot (see on nende jaoks kallis), tahavad vene partnerid raha näidiste eest üle kanda meie ettevõtte omaniku isiklikule kontole, kes hiljem kannab raha üle ettevõtte arvelduskontole.
Meie ettevõte on eesti tekstiilvabriku esindaja ning kangaste ostjaks oleme meie.
1. Kuidas peab vormistama sellise rahaülekande vene õmblusvabrikult meie ettevõttele, et maksuametil ei tekiks kahtlusi?
2. Mis maksuriske võib siin olla?


Eesti firma A (käibemaksukohustuslane) osutab telekomminikatsiooni  vahendusteenusi (mitte Eesti territooriumil) Šveitsi firma В (müük)(VAT) ja offshore firma С (ost) vahel.  Kas  deklareerimine on teostatud korrektselt?  Milliseid dokumente peab vormistama taoliste tehingute puhul?
1. KMD:
Šveitsi firma teenuste müük
Rida 3 ja 3.1
Offshore firma teenuste ost
Pööratud  maksustamine
Rida 1,4,5 ja 7
2. TSD Lisa 3:
Offshore firma,  mis ei ole esitanud maksutõendi, osutatud teenuste eest makstavalt tasult kinnipeetud tulumaks määraga 21% deklareerimine.
Millised andmed peab sisaldama offshore firma poolt tulumaksu kinnipidamise vältimiseks esitatud tõend ?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes