TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Firma töötaja jäi süüdlaseks avariis firma liisingus oleva autoga. Liisingufirma väljastas firmale arve omavastutuse osa kohta: 159,78 eurot + käibemaks 31,96 eurot = 191,74 eurot. Meie firma peab arve tasuma süüdioleva töötaja poolt.
Kuidas on lood käibemaksuga? Kui saadud arvel on sisendkäibemaks 31,96 eurot, kas on vaja see omakorda töötajalt sisse nõuda? (St töötaja tasub 159,78 eurot + käibemaks 31,96 eurot = 191,74 eurot). Või võib töötajalt arvestada hüvitise netosumma 159,78 eurot?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Maigi Isotamm:

Ettevõttes on puudega töötaja, kes on teeninud 586 eurot (sotsiaalmaks moodustaks siis 586 x 33% = 193,38 eurot). Kas tema eest tuleb sotsiaalmaksu maksta täies mahus või ainult miinimummääralt?

Vastab Maigi Isotamm, Deloitte Advisory maksukonsultant

Kuidas saab offshore-firma Eestis VAT numbri?

Vastab Larssen CS maksukonsultant Leonid Agejev:

1. jaanuaril 2011 hakkas kehtima uus käibemaksu arvestamise erikord, küsimus puudutab metallijäätmete müüki.

Viisime vanametallikokkuostu jäätmeid ja väljastasime ostjale (kellele vanametalli viisime) arve: jäätmed summas X ja käibemaks summas Y = arve kokku.

Ettevõtte arveldusarvele laekus summa X. Käibemaksu arvestamise kohustus on pandud ostjale.Kuidas tuleb meil ( müüjal) käibemaksu arvestada? Praegu on ju meie arvestuses arve laekunud Y võrra väiksemas summas.


Vastab Annely Hindriks, AS Deloitte Advisory
Sooviks täpsustada paari küsimust.
  1. Kui auto osteti mitteettevõtluse tarbeks kapitalirenti, kas sealt võib tekkida tulumaksukohustus ostusummalt (auto hind 10.000 EUR) või kui tasuti 1 kuu kasutamise eest erisoodustust siis see erisoodustuse tulumaks väldib seda?
  2. Kui auto oli firma valduses 4 kuud. Ainult 1 kuu kasutati seda ja tasuti erisoodustust. Siis sealt ei teki maksukohustust, et peaks kõik kuud maksma erisoodustus või et selle tõttu tekiks nüüd tulumaksukohustus ostusummalt, et maksti ainult 1 kuu erisoodustust?
  3. Kui auto osteti kapitalirenti eraisikult (müüs pangale, seega käibekas puudus). Nüüd osteti auto pangalt välja- pank esitas arve firmale, käibemaksu arve peal ei olnud. Kõik toimus ilma käibemaksuta ja arvatavasti pangapoolse käibemaksu erikorra 41 järgi kuna kõik toimus jääkmaksumuses. Siis järelikult saab seda (§ 16 lg 2 p 9 ) kasutada, et ei arvestatud käibemaksu tagasi? See tähendab seda, et kui müüjaks oleks olnud näiteks firma ja pank oleks arvestanud kapitalirendi andmisel käibemaksu tagasi siis poleks seda punkti saanud kasutada, kui oleks hiljem müük toimunud?
  4. Kui uurida rahandusministeeriumi kommentaari (§ 16 lg 2 p 9) kohta siis seal on täpselt sama sõnastus, mis on käibemaksu seaduses. On see kindel, et võib nii teha või pole lahendit selle kohta olnud,et seda punkti täpsustada?
  5. Kui auto osteti mitteettevõtluse tarbeks, kas selle kohta läheb vaja vormistada mingi lisadokument ja põhjendus, et miks nii tehti või piisab, et osteti mitteettevõtluse tarbeks.
Omanikust juhatuse liige andis mitteseotud isikule laenu kolmeks aastaks intressimääraga 2%. Kas siin on maksuriske?

Uus ettevõte, esimene aastaaruanne. Kas tuleb lisades teha võrdlus 2009. aasta nullbilansiga?

Spordiklubi/MTÜ korraldas lastevõistlused ning ostis lastele küpsiseid, komme, banaane ja teed, mida lapsed sõid pärast võistlust. Kas on siin maksuriske?

Ettevõte ostis 22. jaanuaril 2011 sõiduauto.
Sõiduautot ei kasutatud jaanuaris, veebruaris.
Märtsis maksti erisoodustust 218 eurot, samuti kajastati kõik autoga seotud kulud.
22. aprillil 2011 müüdi auto ilma käibemaksuta ettevõtte juhatuse liikmele.

Määrati ära turuhind, võeti remondiaktid, mis lahutati turuhinnast.

Kas ettevõttel on õigus sellisel juhul müüa auto ilma käibemaksuta? Käibemaksuseaduses on punkt, et kui ei kasutatud ettevõtluse tarbeks ja osteti ilma käibemaksuta, on võimalik müüa ilma käibemaksuta, kuna ühe kuu eest tasuti erisoodustust.


1)    Eesti firma ostab Valgevene firmalt veoteenust Valgevene terrotooriumil. Kui suur on sellisel juhul käibemaks ja kus tuleb seda deklaratsioonis kajastada?

2) Eesti firma ostab veoteenust Šveitsi firmalt, tegemist on veoteenusega ühest EL-i riigist teise EL-i riiki, teine veoteenus toimub EL-st Valgenevesse. Kuidas tuleb deklareerida käibemaksu?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes