Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (nimetame töövõtjaks). Tööd tehakse Soomes ning need kestavad kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis rendib töövõtja personali Eestis registreeritud käibemaksukohuslase firmalt (nimetame tööandjaks) Soomes tööde tegemiseks. Personalirendilepingus on sätestatud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

Transpordifirma veab kaupa peamiselt Venemaale. Viimasel ajal on transporditöötajate seas olnud juttu sellest, et maksu- ja tolliamet ei aktsepteeri komandeeringukulusid ehk siis komandeeringu päevaraha on 32 eurot päevas. Meie firma maksab päevaraha, sest autojuhtidel tuleb mõnikord osta kütust sularaha eest, kuna ei ole alati sularahaautomaate käepärast. Maksu- ja tolliametist vastati, et päevaraha makstakse ainult ühekordse sõidu puhul, aga transportveod on püsiv töö ning päevaraha autojuhtidele ei maksta. Sellest tuleneb küsimus, kuidas tuleb kajastada päevaraha ülekannet?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (töövõtja). Tööd tehakse Soomes ning kestab kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis töövõtja rendib personali Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firma käest (tööandjaks) Soomes tööde teostamiseks. Personalirendilepingus on ära toodud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

KMD real 8 kajastatakse maksuvaba käive. Kas seal kuulub kajastamisele ka intress mille maksab mingi Euroopa riigi maksuamet seoses tagasiküsitud käibemaksu tagastamise hilinemisega? Kas intressid (näiteks pangast saadud) kuuluvad deklaratsioonil kajastamisele sellel real? Kas sellega kaasneb ka käibemaksu proportsiooni arvestamine?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Annely Hindriks:

Kas emaettevõtja saab suurendada tütarettevõtte kasumit oma arvelt maksuriske kartmata?
 Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Ivo Vanasaun:

Käibemaksukohustuslasest ettevõte ostis uue korteri (koos käibemaksuga) elumajas eesmärgiga anda see üürile kontorina kasutamiseks.  Kas kontori rendile võib käibemaksu lisada, kui Maksuametit sellest eelnevalt teavitada? Kas saab taotleda korteri ostmisel tasutud käibemaksu tagastamist?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Sigrid Polli:

Tootmishoones tehakse renoveerimistöid. Kogu renoveerimiskulu oli otsustatud kapitaliseerida ning pärast remondi lõppu kanda põhivara – tootmishoone – väärtuse suurendamise kirjele. Kas KMD deklaratsiooni real 5.2 tuleb kajastada käibemaksu summat kapitaliseeritud kuludelt?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Sigrid Polli:

Tootmishoones tehakse renoveerimistöid. Kogu renoveerimiskulu oli otsustatud kapitaliseerida ning pärast remondi lõppu kanda põhivara – tootmishoone – väärtuse suurendamise kirjele. Kas KMD deklaratsiooni real 5.2 tuleb kajastada käibemaksu summat kapitaliseeritud kuludelt?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Sigrid Polli:

Ettevõtte töötaja (tähtajatu töölepinguga), kellel on kaks alla 14-aastast last, tahab võtta 3 päeva lapsepuhkust 2012. aastal – 1 päev veebruaris, 1 päev märtsis ja 1 päev aprillis. Töötaja peab kirjutama avalduse, kus näitab soovitud kuupäevad ning märgib, et laste isa ei võta neid kolme päeva vabaks oma töökohal. Kui me õigesti aru saime, lapsepuhkust reguleerib töölepingu seaduse § 135 ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord“. Kas saime õigesti aru, et me maksame töötajale 4,25 eurot iga päeva eest ning üks kord kuus esitame Sotsiaalkindlustusametile avalduse kulu hüvitamiseks? Millisel real ja missugused summad peame deklareerima TSD deklaratsioonis ning milliste maksudega maksustatakse selline väljamakse?
Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Meie ettevõttes tekkis küsimus seoses töötaja koolitamisega tolliagendiks. Töötaja haridus on eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureus. Praegu asendab ta lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat. Tolliagentide koolitust korraldab firma Edisoft ning see kestab 1,5 kuud. Tööandja kohustas töötajat töötama ettevõttes kaks aastat pärast tolliagendi tunnistuse saamist. Soovin täpsustada, kas see koolitus kuulub siis erisoodustuse alla?
Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes