TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Millist käibemaksumäära tuleb rakendada tööjõurendi teenuse eest arve väljastamisel? Soome firma (käibemaksukohustuslane Soomes) rendib Eesti firmalt (käibemaksukohuslane Eestis) tööjõudu. Tööd tehakse Soomes. Eesti firma (rendileandja) on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Millist käibemaksu määra rakendab Eesti firma arve väljastamisel Soome firmale tööjõu rendi eest. Kas Eesti firmal on kohustus registreerida ennast Soomes käibemaksukohustuslaseks?

Vastab Maigi Isotamm, vanem maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Kuidas kajastada käibemaksu deklaratsioonil kasutatud kauba käivet (kaup ostetakse ilma käibemaksuta, müük on koos käibemaksuga – maksustatakse käibemaksuga müügi- ja ostuhinna vahe). Kas peab sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist rakendama, kui jah, kuidas seda õigesti teha?

Vastab Maigi Isotamm, vanem maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Maksukontrolli käigus avastati viga eelnevate aastate maksude arvestuses. Missugune nõude esitamise aegumistähtaeg kehtib?  

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (nimetame töövõtjaks). Tööd tehakse Soomes ning need kestavad kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis rendib töövõtja personali Eestis registreeritud käibemaksukohuslase firmalt (nimetame tööandjaks) Soomes tööde tegemiseks. Personalirendilepingus on sätestatud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

Transpordifirma veab kaupa peamiselt Venemaale. Viimasel ajal on transporditöötajate seas olnud juttu sellest, et maksu- ja tolliamet ei aktsepteeri komandeeringukulusid ehk siis komandeeringu päevaraha on 32 eurot päevas. Meie firma maksab päevaraha, sest autojuhtidel tuleb mõnikord osta kütust sularaha eest, kuna ei ole alati sularahaautomaate käepärast. Maksu- ja tolliametist vastati, et päevaraha makstakse ainult ühekordse sõidu puhul, aga transportveod on püsiv töö ning päevaraha autojuhtidele ei maksta. Sellest tuleneb küsimus, kuidas tuleb kajastada päevaraha ülekannet?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Soome käibemaksukohustuslasest firma tellib ehitusteenuseid Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firmast (töövõtja). Tööd tehakse Soomes ning kestab kolm kuud. Töövõtja on registreeritud Soome maksuametis (omab Y-tunnust), kuid pole käibemaksukohustuslane Soomes. Kuna tööde maht on suur ning töövõtjal on personalipuudus, siis töövõtja rendib personali Eestis registreeritud käibemaksukohustuslase firma käest (tööandjaks) Soomes tööde teostamiseks. Personalirendilepingus on ära toodud töötajate nimed, ühe tunni maksumus ja tööde teostamise koht (Espoo, Soome). Millist käibemaksu määra rakendab nn tööandja töövõtjale osutatud personaliüüri teenuse eest arve väljastamisel?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

KMD real 8 kajastatakse maksuvaba käive. Kas seal kuulub kajastamisele ka intress mille maksab mingi Euroopa riigi maksuamet seoses tagasiküsitud käibemaksu tagastamise hilinemisega? Kas intressid (näiteks pangast saadud) kuuluvad deklaratsioonil kajastamisele sellel real? Kas sellega kaasneb ka käibemaksu proportsiooni arvestamine?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Annely Hindriks:

Kas emaettevõtja saab suurendada tütarettevõtte kasumit oma arvelt maksuriske kartmata?
 Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Ivo Vanasaun:

Käibemaksukohustuslasest ettevõte ostis uue korteri (koos käibemaksuga) elumajas eesmärgiga anda see üürile kontorina kasutamiseks.  Kas kontori rendile võib käibemaksu lisada, kui Maksuametit sellest eelnevalt teavitada? Kas saab taotleda korteri ostmisel tasutud käibemaksu tagastamist?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Sigrid Polli:

Tootmishoones tehakse renoveerimistöid. Kogu renoveerimiskulu oli otsustatud kapitaliseerida ning pärast remondi lõppu kanda põhivara – tootmishoone – väärtuse suurendamise kirjele. Kas KMD deklaratsiooni real 5.2 tuleb kajastada käibemaksu summat kapitaliseeritud kuludelt?

Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Sigrid Polli:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes