Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Ettevõtte töötaja (tähtajatu töölepinguga), kellel on kaks alla 14-aastast last, tahab võtta 3 päeva lapsepuhkust 2012. aastal – 1 päev veebruaris, 1 päev märtsis ja 1 päev aprillis. Töötaja peab kirjutama avalduse, kus näitab soovitud kuupäevad ning märgib, et laste isa ei võta neid kolme päeva vabaks oma töökohal. Kui me õigesti aru saime, lapsepuhkust reguleerib töölepingu seaduse § 135 ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord“. Kas saime õigesti aru, et me maksame töötajale 4,25 eurot iga päeva eest ning üks kord kuus esitame Sotsiaalkindlustusametile avalduse kulu hüvitamiseks? Millisel real ja missugused summad peame deklareerima TSD deklaratsioonis ning milliste maksudega maksustatakse selline väljamakse?
Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Meie ettevõttes tekkis küsimus seoses töötaja koolitamisega tolliagendiks. Töötaja haridus on eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureus. Praegu asendab ta lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat. Tolliagentide koolitust korraldab firma Edisoft ning see kestab 1,5 kuud. Tööandja kohustas töötajat töötama ettevõttes kaks aastat pärast tolliagendi tunnistuse saamist. Soovin täpsustada, kas see koolitus kuulub siis erisoodustuse alla?
Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

13. veebruaril sõlmisid Eesti residendist ettevõte (ostja) ja Läti firma (müüja) uue sõiduauto ostu lepingu. Lepingu kohaselt peab ostja tasuma 15% ettemaksu viie tööpäeva jooksul auto eest, mis jõuab Lätisse augustis 2012. Läti firma saatis ettemaksuarve 15% peale käibemaksumääraga 0%. Arve oli tasutud 15. veebruaril 2012. Missugune summa, millal ja missuguses KMD deklaratsiooni lahtris tuleb kajastada?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Kaup müüdi Venemaale (eksport). Tarne tingimused: EXW Tallinn. Piiril oli avatud ekspordideklaratsioon. 90 päeva pärast saime teate, et ekspordideklaratsiooni ei ole suletud ning see tuleb annulleerida. Nagu ma aru sain, tuleb avada uued ekspordideklaratsioonid. Kuna eksport oli 2011. aastal, siis mida peaks tegema? Kas tuleb muuta käibemaksudeklaratsiooni või kuna meil on laomüük, siis ekspordi tõendamiseks piisab esitatud arvest, saatelehest ja CMR-st ning ei ole vaja midagi parandada?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Paluksin selgitada järgmist olukorda. Kui firma ostab kohvi ja suhkrut nii enda töötajatele kui ka oma klientidele kasutamiseks, millised raamatupidamiskirjed ja maksud on sellega seotud?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Mis on kinkekaartide käibe tekkimise aeg – kas raha kättesaamise hetk või kauba võõrandamise hetk?  

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Müüsime osaühingu põhivara (mikrobuss)füüsilisele isikule, kuid osaühing on "likvideerimisel". Kas peab sellest müügist tasuma makse?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Ettevõte on käibemaksukohuslane, tema põhitegevusalaks on metsa ost ja müük.
1. Kas metsamaa, maatulundusmaa, põllumaa, haritav maa jne  ost ja müügitehingud on käibemaksuta?
2. Kui metsamaa, maatulundusmaa, põllumaa, haritav maa jne ost ja müügitehingud on käibemaksuta, kas siis sisendkäibemaksu tagasi küsida ei tohi? (Riigilõiv antud ostu-müügiga, vahendustasu jne.)
3. Kas raieõigus, metsamaterjali ost ja müük, töödeldud metsamaterjali ost ja müük on käibemaksuga tehingud? Nendega seotud kuludelt võib sisendkäibemaksu tagasi arvestada?
4. Kas üldkuludelt nagu telefon, ruumide rent, andmeside, mis ei ole seotud objektidega, võib käibemaksu tagasi küsida, kas täissummas või proportsionaalselt?
5. Kui on müüdud raieõigust, kas siis tuleb 10. kuupäevaks täita vorm RMMOMT?
6. Kui ettevõte saab maksuametilt loa mõne objekti suhtes rakendada käibemaksukohustust, kas siis on tagantjärele võimalik ka kuludelt käibemaksu tagasi küsida?
7. Kas on vahet, kas ostetakse maad eraisikult või ettevõttelt (tulumaksukohustus)?
8. Millised maksukohustused võivad sellel ettevõttel veel tekkida?


Vastab Deloitte Advisory maksukonsultant Annely Hindriks:

Palun infot ettevõtte kohta, kelle põhitegevuseks on metsamaterjali, raieõiguse, metsamaa, töödeldud metsamaterjali ja kasutusvalduse ots müük. Mis maksukohustused nende tehingutega kaasnevad? Ettevõtte ise on KM-kohuslane.

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist  Sigrid Polli:

Ettevõte osutas 2010. a. Soomes ehitusteenust. Arve tegi edasi Eesti ettevõttele, kes omakorda tegi arve edasi Soome ettevõttele. Soomes tegutsenud(1 kord) ettevõte märkis arvele õiged rekvisiidid, et kinnisvaraga seotud ja ei arvestanud käibemaksu, kui tegi arve Eesti ettevõttele. Kas esimene ettevõte, kes tegi Soome reaalselt tööd oleks pidanud ennast enne Soomes käibemaksukohuslaseks arvele võtma? Või oleks pidanud tegema arve Eesti ettevõttele käibemaksuga?

Vastab Deloitte Advisory vanemspetsialist Maigi Isotamm:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes