TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Eesti Vabariigi kodanik soetas Euroopa Liidu liikmesriigist kasutatud transpordivahendi võõrandamise eesmärgil detsembris 2009, kuid ei võtnud transpordivahendit ARK-is arvele enne edasi võõrandamist. Jaanuaris 2011 müüs eraisik transpordivahendi MTÜ-le edasi, kes omakorda müüs transpordivahendi edasi kohalikule sihtasutusele. Kohalik SA võttis soetatud transpordivahendi ARK-is arvele. Kuidas ja kellel, kui üldse tekib maksukohustus:
  • kui eraisik ja MTÜ juhatuse liige on omavahel seotud isikud (isa ja poeg)
  • põhikirjas on ühe tegevusena toodud ka transpordivahendite soetamine ja müük.
Kas on mingisuguseid erinevusi kui tegemist on invatranspordi soetamisega ja võõrandamisega?
Ametiühing saab sponsoriabi ametiühingu liikmete ja nende laste ravi ja puhkuse eest maksmiseks (ravi ja puhkuse korraldamine on ette nähtud ametiühingu põhikirjas).
Kas ja mis alusel tekib maksukohustus, kui ametiühing maksab sponsoriabi vahenditest kinni sanatooriumi ning laste puhkelaagri arved? Sponsor maksis vastavalt tulumaksuseadusele tulumaksu ametiühingule raha ülekandmisel.


Eesti maksukohustuslane osutab Läti maksukohustuslasele veoteenust, mis seisneb veose toimetamises Venemaalt Poolasse. Kuidas peab seda deklareerima Eesti maksukohustuslane?
Ettevõte korraldab perioodiliselt oma toodete (alkohol) degusteerimist müügipunktides. Kuidas toimub sellise kauba mahaarvamine – kas omahinnas? Kas degusteerimise korraldamiseks kulutatud summa tuleb kajastada maksudeklaratsioonis?
Meie firma plaanib osta mitu autot. Hiljem on plaanis anda need autod pikaajalisele rendile sidusettevõtetele Lätis ja Leedus. Kuu rendimaks arvutatakse lähtudes igakuistest kulutustest (amortisatsioon, kindlustus) pluss kasum 5%. Rendilepingu kohaselt maksab auto jooksva kasutamisega seotud kulud (tehniline ülevaatus, remont, kütus jms) rentija.

Missugused maksuriskid ja -kohustused võivad tekkida?

Mis hinnaga võib need autod müüa pärast nende täieliku amortiseerimist ehk siis, kui nende jääkväärtus on bilansis null? Kas hindamisaktiga kinnitatud turuhinnaga?

Eesti Vabariigi kodanik soetas Euroopa Liidu liikmesriigist kasutatud transpordivahendi võõrandamise eesmärgil dets.2009,kuid ei võtnud transpordivahendit ARKis arvele enne edasi võõrandamist.Jaan 2011 müüs eraisik transpordivahendi MTÜ-le edasi,kes omakorda müüs transpordivahendi edasi kohalikule sihtasutusele.Kohalik SA võttis soetatud transpordivahendi ARK-is arvele.Kuidas ja kellel ,kui üldse tekib maksukohustust:
  • kui eraisik ja MTÜ juhatuse liige   on omavahel seotud isikud (isa ja poeg)
  • põhikirjas on ühe tegevusena toodud ka transport vahendite soetamine ja müük  Kas on mingisuguseid erinevusi kui tegemist on invatranspordi soetamisega ja võõrandamisega.


Ettevõtte annab konsignatsioonilepingu alusel kauba saatelehe alusel teisele ettevõttele müügiks. Sellisel juhul peaks tekkima ettevõttel käibemaksukohustus?
1. See käibemaks, mis tasutakse ära, kas see pannakse nüüd käibemaksu ettemaksuks või liidetakse konsignatsioonilao hinnale otsa?
2. Kui toimub müük, siis vähendatakse käibemaksu ettemaksu ja realiseeritakse tulud ja kulud?
3. Kas delareerida tuleb saatelehe üleandmist ja müüki kuu lõpus ei deklareerita, mis tuleb müügiaruande alusel.
4. Kas konsignatsioonilao käibemaksu ettemaksu ja muu käibemaks tuleb aastaaruandes omavahel kokku liita. Kui on näiteks 50 tasuda aga konsignatsioonilao alusel on tasutud ettemaks 60 siis aruandes peaks olema ettemaks 10, kuigi tegelikult peab firma selle 50 ära tasuma?


Ettevõte rentis 2004. aasta detsembris viieks aastaks sõiduato. Käibemaksu igakuiste rendimaksete lõikes ei näidatud. 2009. aastal said rendimaksed tasutud. Kas juhatuse liikme jaoks, kes ostab selle auto, on tegemist erisoodustusega?

Firma arvel on auto, millega oli juhtunud kindlustusjuhtum summas 5000 krooni, millest 3000 krooni on omavastutus. Kas omavastutuse summalt tuleb maksta maksu, kui kindlustusleping on sõlmitud firmaga?
 


Meie firma tegi detsembris äripartneritele kingitusi, suuremas osas šampanjat ja küünlaid. Nendelt kingitustelt arvestasime tulumaksu. Kuidas tuleb need kingitused kajastada, et ei tekiks küsimust erisoodustusest?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes