Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

18. oktoobril 2014 jõustus ravikindlustuse seaduse § 53 muudatus, mille järgi muutub 1.jaanuarist 2015 elektroonilise töövõimetuslehe (E-TVL) teenuse kasutamine kõigile…
Tööinspektsiooni poole pöördus tööandja küsimusega, kuidas tuleb täita töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 13 ja teistes sätetes toodud kohustusi, kui…
Tööinspektsioon tuletab meelde, et kui juhtub tööõnnetus, on vajalik järgida kindlaid juhiseid ja soovitusi. Alates sellest, et ettevõttes oleks määratud…
Kas tööandjal on kohustus maksta töötajale enne töölähetust välja päevarahad ja muud avansilised maksed ning kas töötaja peab eelnevalt tegema…
Töötuskindlustushüvitist on 2014. aastal võimalik saada maksimaalselt 1175 eurot ja 99 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis on käesoleval aastal 165 eurot…
Jõulude ajal korraldavad paljud ettevõtted ja asutused oma töötajate premeerimiseks või lihtsalt koosolemiseks erinevaid üritusi. Samas võib juhtuda, et need…
Kuni 2013. aasta 15. septembrini oli inimestel võimalus esitada soovi korral avaldus kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel…
Sotsiaalministeerium on pannud kokku lühikese nimekirja muudatustest, mis ootavad 2014. aastal töövaldkonda ees.
Valitsus kiitis täna heaks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt ei võeta enam töötuna…