Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Tööinspektsiooniga võttis ühendust kodanik, kes soovis teada, kui tihti ja kui kaua tohib töötaja tööajal suitsetada. Küsimusele vastab tööinspektor-jurist Ülle…
Rahandusministeeriumi eestvedamisel valmis riigi kui tööandja roheline raamat, mis piiritleb riigi personalipoliitika olemust ja hetkeolukorda, kirjeldab probleeme ja valikuid ning…
Suvega kaasneb tihtipeale suurem alkoholi tarbimine ning tuleb ette olukordi, mil töötaja alkoholiprobleem jõuab koos temaga ka töökohale. Tööinspektsioonilt on…
Tööinspektsioon tuletab meelde, et tööandja peab tagama kasutajale töövahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe ja ohutusalase juhendamise. Ohutusalane juhendamine peab hõlmama teavet…
Meeli Miidla-Vanatalu,Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Ebavõrdsest kohtlemisest ja sellest, mida diskrimineerimise all üldse silmas peetakse, räägitakse järjest enam. Selline ühiskonna…
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste tööpakkumised avaldatakse edaspidi ühel kesksel veebilehel, mis pakub kõigile võimaluse ametikohtadele kandideerida ning annab tervikülevaate…
Riina Vään, õigusõpetuse lektor Üks puhkeaja liike on puhkus, mille andmist reguleerib töölepingu seadus. Me võime eristada põhipuhkust, lapsepuhkust (perepuhkus)…
Möödunud aastal menetles Saaremaa töövaidluskomisjon mitut avaldust, kus töötaja on esitanud nõude tasu saamiseks konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise eest peale töösuhte…
Töötuskindlustushüvitist on 2013. aastal võimalik saada maksimaalselt 1054 eurot ja 62 senti kuus. Tegu on läbi aegade kõrgeima hüvitise maksimummääraga.