Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Kas töökoht on ohtlik minu vaimsele tervisele? Töövägivalda ja töökiusamist ei pea keegi vaikides kannatama – rängemate rikkumiste puhul võib…
Mida kõrgem on müratase ja mida kauem te müraga kokku puutute, seda suurem on oht, et müra teid kahjustab. Teisisõnu…
Aeg-ajalt puutub töövaidluskomisjon kokku juhtumitega, kus töötaja ja tööandja vaheliseks probleemiks on saanud töötaja töö kõrvalt õppimine.
Töökeskkonda kujundades tuleb tagada, et igal töötajal oleks piisavalt ruumi teha oma tööd tervist kahjustamata. Mil viisil aga tuleks välja…
Haigekassa koostatud tabel ravikindlustatud isikute määratlemiseks.
Tööinspektsiooni poole pöördus mures töötaja, kelle töökohal toimusid remonditööd, mis tekitasid tolmu, müra ja ka ebameeldivat lõhna.
Valmisid Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjalid isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele, kuidas andmetöötlemiste registreid koostada.
Võtame suvisel koolivaheajal tööle 16-17-aastaseid alaealisi kaheks nädalaks töövahetusega kell 8.00-15.30, tunnitasu 1.73 €. Töö on kerge (haljasalade hooldamine). Ega…
Hiie MarrandiEML juristMaksumaksjate Liit Riigikohus langetas aasta tagasi ühes töölepingu vaidluses otsuse, milles kinnitas, et töötaja on töölepingulises suhtes tavaline…