Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Äsja jõustunud kohtulahendi järgi on tööandjal õigus tuvastada alkomeetriga töötaja joovet, samas peab alkomeeter olema nõuetekohaselt taadeldud.
Puhkuste kasutamise aja osas seab seadus esiplaanile tööandja huvid, kehtestades üldreegli, et puhkuste aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis…
2011. aastal toimunud alaealiste töötamise sihtkontroll tõi välja olulise lünga tööandjate teadmistes. Nimelt oli enamikule noorte töö- ja puhkelaagri korraldajatele…
Töölepingulist suhet iseloomustab alluvusvahekord – töötaja annab oma teadmised ja oskused tööandja käsutusse, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja peab…
Harvad ei ole juhud, kus töötajatel tekivad probleemid haigushüvitise saamisega – arvatakse, et kui tööleping sõlmitud või sotsiaalmaks üle kantud,…
Enda ja oma pere rahaasjade planeerimine on tähtis igas eluetapis, kuid eriti oluliseks muutub see siis, kui oled kaotanud töö.…
7.–9. märtsil kavandatav haridustöötajate streik mõjutab töötasu nii streikijatel kui ka streigi tõttu töölt puuduvatel lapsevanematel.
Põhja inspektsiooni tööinspektorid külastasid 2011. aastal sihtkontrolli „Ohumärguanded” käigus Tallinnas ja Harjumaal 82 ettevõtet. Sihtkontrolli käigus käidi ettevõtetes, mille tegevusvaldkond…
Klen Laus, vandeadvokaat, Tamme Otsmann Ruus Vabamets Advokaadibüroo Viimastel, majandusliku ebakindluse aastatel leiavad ettevõtjad end sageli olukorras, kus töömahu vähenemise,…