Rahapesu Andmebüroo uuringud tuvastasid, et rohkem kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.

Justiitsministeerium on koostanud äriregistri seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK), mille kohaselt soovitakse piirata potentsiaalselt probleemsete äriühingute asutamist.

Teisipäev, 31 Jaanuar 2023 08:14

Eelis on ühingu üldistel huvidel

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 12. oktoobril 2022 kohtuotsuse, milles lükkas ümber arusaama, et hea usu põhimõttest saab tuleneda kohustus teatud viisil hääletada juhul, kui hääletamata jätmisega kaasneks ühingu sundlõpetamine, ja kuivõrd sellist tagajärge ei kaasne juhatuse liikme vastu hagi esitamata jätmisega, siis ei ole osanikul hääletamiskohustust.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

1. veebruarist jõustub äriseadustiku muudatus, mis võimaldab asutada ettevõtteid vaid ühe eurosendi suuruse osakapitaliga varasema 2500 euro asemel, ent advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Taavi Kõiv leiab, et teatud olukordades ei ole ühe sendiga äriühingu asutamine mõistlik.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.