Justiitsministeerium on koostanud äriregistri seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK), mille kohaselt soovitakse piirata potentsiaalselt probleemsete äriühingute asutamist.

Teisipäev, 31 Jaanuar 2023 08:14

Eelis on ühingu üldistel huvidel

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 12. oktoobril 2022 kohtuotsuse, milles lükkas ümber arusaama, et hea usu põhimõttest saab tuleneda kohustus teatud viisil hääletada juhul, kui hääletamata jätmisega kaasneks ühingu sundlõpetamine, ja kuivõrd sellist tagajärge ei kaasne juhatuse liikme vastu hagi esitamata jätmisega, siis ei ole osanikul hääletamiskohustust.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

1. veebruarist jõustub äriseadustiku muudatus, mis võimaldab asutada ettevõtteid vaid ühe eurosendi suuruse osakapitaliga varasema 2500 euro asemel, ent advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Taavi Kõiv leiab, et teatud olukordades ei ole ühe sendiga äriühingu asutamine mõistlik.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Rahapesu andmebüroo saatis eelmisel aastal märgukirjad tegevusloata tegutsevatele äriühingute teenuse pakkujatele ning nende teenusepakkujate suhtes, kes pärast selgitusi ja hoiatusi tegevusluba ei taotlenud, alustas politsei menetlusi.