Algasid personaalse lähenemisega koolitus- ja nõustamisprojektid, millega aidatakse tööle 55-aastaseid ja vanemaid inimesi Järva-, Võru-, Põlva-, Ida-Viru ja Harjumaal.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise kolme aasta tööhõiveprogrammi, mille rahaline maht on kokku 171,3 miljonit eurot.

Neljapäev, 12 November 2020 11:11

Millest sõltub pagulaste tööhõive?

Ühele ametikohale kandideerib mitukümmend, sageli mitusada huvilist. Millised võimalused tööturul terendavad pagulastele? Inimestele, kes riigikeelt piisavalt ei oska ja on varjupaiga taotlejana pidanud juba pool aastat ootama, et tekiks üldse luba tööd otsida?

Ühest küljest on Venemaa pakkunud COVID-19 kriisi leevendamiseks välja võrdlemisi mõõduka (ligi 3 protsenti SKP-st) abipaketi, kuid tuleks arvestada, et lisaks sellele on osa varem kokkulepitud kulutusi eelarves ümber tõstetud ja prioriteete ümber mängitud. Kuigi madal naftahind vähendab sellest maavarast saadavaid maksutulusid ning see halvendab Venemaa fiskaalolukorda, on valitsus lubanud, et sellele vaatamata suurendatakse kulutusi viiruse mõjude ohjeldamiseks. Sellele aitavad kaasa Venemaa suured kulla ja välisvaluutareservid. Lisaks 2009. aasta majanduskriisile, on Venemaal kogemus veel 2015. aasta majanduslangusest.

Euroopa Liidu ja OECD riikides kolmandat korda läbi viidud teadusuuring näitas, et tööhõive paindlikkuse indeksi järgi on Eesti Balti riikidest kõige kehvemas seisus, kuid majandusekspertide hinnangul annavad koroonakriisi käigus rakendatavad lahendused võimaluse tööhõive paindlikkuse ja töötajate kaitse parendamiseks.