Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) tegi valitsusliikmetele ja riigikogule ettepaneku laiendada kohustusliku töötuskindlustuse süsteemi ebastandardsetes töövormides töötavatele isikutele, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele. 

Töötuskindlustushüvitisi maksti seni nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides ettenähtud pikkusega, sõltumata sellest, kui lihtne või keeruline on parasjagu tööd leida.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference