Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Asusin tööle oktoobris 2011. aastal, pole siiani puhkust kasutanud, kaua mul on õigus 2011. a puhkust kasutada, et ei kaotaks…
2012 aastal viis Lääne inspektsioon 61 ettevõttes läbi kontoritöötajate füsioloogiliste ohutegurite sihtkontrolli, mille eesmärgiks oli teada saada arvutitöötajate tegelik tervislik…
Tegin 2012 I kvartalil 100 ületundi. Tööandja keeldus ületunnitöö maksmisest. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda, kuigi olen täiskohaga…
Tervishoiutöötajad seisavad igapäevaselt silmitsi paljude psühhosotsiaalsete ohtudega nagu suur töökoormus, ajasurve, „rasked” patsiendid ja vägivallaoht.
Kas töötaja võib töölepingut üles öelda päeva pealt? Vastab Terje Pürg, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:
Praegune haiguslehe süsteem, kus esimese kolme haiguspäeva eest ei  saa töötaja mingit hüvitist, soosib haigena töötamist.
1. veebruaril alustas Tööinspektsioon üleriigilist sihtkontrolli, mis uurib, kas tööandja saadab kõik töökeskkonna ohuteguritest mõjutatud töötajad tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde.
Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töölepingu kirjalikus dokumendis peab sisalduma kokkulepe makstava töötasu kohta, mistõttu peab muudatus töötasus olema…
Meil on tööl klienditeenindaja, kellel on veel katseaeg. Oleme tema tööd hinnanud ja jõudnud arusaamisele, et ta ei ole sobilik…