Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Allikas: Eesti Haigekassa
Töötasu arestimise skeem on täitemenetluse seadustiku §-i 132 alusel loodud valemite kogum, mille abil saavad erinevad täitemenetlusega seotud isikud lihtsalt…
Alates 1.juulist 2009.a. muutub haigushüvitise maksmise kord. Töövõimetuse 1-3 kalendripäeva eest töötajale haigushüvitist ei maksta, 4-8 kalendripäeva eest maksab haigushüvitist…
Alates tänasest on ettevõtetel võimalik taotleda koondatud töötajatele koondamishüvitist ID-kaardi abil.