TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Juuli lõpus jõustuvad määruse „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord“ muudatused.
PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on  toetada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel.
 EAS Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistatakse just neid ettevõtteid, kel varasem koostöö kogemus puudub.
PRIA Euroopa Kontrollikoda kritiseerib oma aruandes ELi ühise põllumajanduspoliitika otsemaksete kava, mis ei pruugi toetusrahasid alati selle tegelikele vajajatele suunata.
 PRIA Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
 PRIA Värskelt tarbimiseks mõeldud kurgi, tomati, paprika, kabatšoki ja teatavate salati ja endiivia perekonna köögiviljade turult kõrvaldamiseks ning toorelt koristamiseks ja koristamata jätmiseks annab Euroopa Liit lisatoetust
 EAS Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise
 EAS Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet
 PRIA Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
 PRIA Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.
 PRIA Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes