Maksukalender 2022

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.


Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 1. kuupäev

XTankla müügi aruande esitamine

Aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vormi TSD lisa 1 ja lisa 2) esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ülekandmine

Deklaratsiooni esitavad residendist juriidiline isik,...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Seotud artiklid