Maksukalender 2023

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.


Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 1. kuupäev

XTankla müügiaruande esitamine

Aruande esitavad kütuse müüjad tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vormide TSD, TSD lisa 1 ja TSD lisa 2) esitamine ja maksude tasumine

Deklaratsiooni esitavad ja maksud tasuvad residendist juriidilised isikud, riigi- või kohaliku omavalitsuse...

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Seotud artiklid

right banner 2024 est konference