Maksumäärad 2022

Käibemaks

Käibemaksumäärad on 20%, 9% ja 0%

Käibemaksuseaduse (KMS) §-s 16 on loetletud kaubad ja teenused, mis on käibemaksuvabad ning seaduse erinevatest paragrahvidest tulenevad juhtumid, mida ei loeta käibeks ja mida seetõttu samuti ei maksustata.

KMS §-s 15 lg 2 on toodud 9% määraga maksustatavad kaubad ja teenused, § 15 lg 3 on toodud 0% määraga maksustatavad kaubad ja § 15 lg 4 on 0% määraga maksustatavad teenused. Eelnevast ülejäänud kaubad ja teenused maksustatakse 20% määraga.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

Käibemaksukohustuslane on ettevõtlusega tegelev isik, kaasa arvatud avalik-õiguslik juriidiline isik,...

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Seotud artiklid

right banner 2024 est konference