25.07.2018 Kolmapäev

Mitteresidendist tööandja registreerimine ja maksukohustused

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Maksu- ja tolliamet annab ülevaate mitteresidendist tööandja registreerimise ja maksukohustuste põhimõtetest.

Mitteresidendist tööandja registreerimine

Kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates on maksu- ja tolliametis kohustatud end registreerima mitteresidendist tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, välisesindus, välisriigi muu asutus, rahvusvaheline organisatsioon ja selle esindus, kui teda ei ole varem kantud maksukohustuslaste registrisse vm Eestis asutatud registrisse.

Mitteresidendist tööandja maksukohustused

Ka välismaisel tööandjal võib tekkida Eestis maksukohustus töötajale makstud palgalt.

Mitteresidendil tulumaksuseaduse (TuMS) § 6 tähenduses, kes maksab töölepingu alusel palka Eesti residendile või Eestis töötavale mitteresidendile, on maksukorralduse seaduse (MKS) § 18 lg 11 alusel maksu- ja tolliametis mitteresidendist tööandjana registreerimise kohustus. Seda juhul, kui mitteresidendil ei teki Eestis püsiva tegevuskoha registreerimise kohustust seoses majandustegevusega Eestis (TuMS § 7, MKS § 21). Registreerimise korra sätestab MKS-i § 22, avalduse vormi R2 leiate siit.

Tööandja on kohustatud:

  • pidama kinni töötajale makstud palgalt tulumaksu (2018. aastal 20%), töötaja töötuskindlustusmakse (2018. aastal 1,6%) ja kohustusliku kogumispensioni makse (2018. aastal 2%);
  • arvestama sotsiaalmaksu 33% ja tööandja töötuskindlustusmakset (2018. aastal 0,8%);
  • kandma tasumisele kuuluvad maksud ning maksed üle maksu- ja tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, näidates maksekorraldusel personaalset viitenumbrit;
  • esitama samaks tähtpäevaks maksu- ja tolliametile maksudeklaratsiooni vormi TSD ja lisa 1 Eesti residendist töötaja puhul või vormi TSD ja lisa 2 mitteresidendist töötaja puhul paberkandjal või e-maksuameti/e-tolli kaudu.

Mitteresidendist tööandjal on õigus volitada teist isikut (näiteks töötajat) ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kuid vaatamata sellele, et kõiki toiminguid (registreerimine, maksude deklareerimine ja tasumine) teostab volitatud isik, maksukohustuslaseks jääb ikkagi mitteresidendist tööandja ja kõik rahalised kohustused täidetakse tema nimel ja arvel. Seega kui töölepinguga on määratud brutopalk, tuleb arvestada, et sotsiaalmaksu (33%) ja tööandja töötuskindlustusmakset (0,8%) ei peeta palgast kinni, vaid arvestatakse brutopalgale juurde, nii et lõplikuks tööjõukuluks (palk koos maksudega) on tööandja jaoks 133,8% (100 + 33 + 0,8) töötaja brutopalga summalt.

Mitteresidendi maksuesindajad

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.