TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Tartu linnavalitsus annab tänavu restaureerimistoetusi 31 taotlejale, kõige rohkem ehk 18 avaldust tuli Karlova linnaosa elanikelt.
17. märtsist 2. maini saavad õppeasutused Innovest taotleda toetust haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks kooli, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist.
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse arengu” alaliik.
Keskkonnainvesteeringute keskus alustas soojusmajanduse projektitaotluste vastuvõttu. Sihtasutus annab 12 miljonit eurot toetust katelde renoveerimiseks ning 6 miljonit eurot kaugkütteühenduste tagamiseks.
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu…
Rahandusministeerium avab teisipäevast väikesaarte programmi meetme; programmi kogumaht on 640 000 eurot ning programmi kuuluvad 13 saart.
Tallinna "Hoovid korda" programmile esitas tänavu tähtajaks taotluse 128 korteriühistut.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) esitati rekordarvu taotlusi kiviaedade taastamiseks, kokku küsitakse enam kui 170 kilomeetri kiviaedade taastamiseks toetust üle 3,7 miljoni euro toetust.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) avab kolmapäeval uue loomakasvatustoetuse taotlusvooru, mille maht on tänavu 3,4 miljonit eurot.
Tallinna korterelamutele haljastustoetuse jagamiseks ellu kutsutud projekt "Roheline õu" ootab alates 7. märtsist korteriühistutelt taotlusi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes