gif Company 930x140 ee

 

Toetused

31. märtsist kuni 30. juunini 2016 toimub ettepanekute esitamise voor Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava koostamiseks.
1.–14. aprillini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning riigi osalusega sihtasutused taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“
EV100 ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.
Tartu linnavalitsus annab tänavu restaureerimistoetusi 31 taotlejale, kõige rohkem ehk 18 avaldust tuli Karlova linnaosa elanikelt.
17. märtsist 2. maini saavad õppeasutused Innovest taotleda toetust haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks kooli, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist.
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse arengu” alaliik.
Keskkonnainvesteeringute keskus alustas soojusmajanduse projektitaotluste vastuvõttu. Sihtasutus annab 12 miljonit eurot toetust katelde renoveerimiseks ning 6 miljonit eurot kaugkütteühenduste tagamiseks.
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu…
Rahandusministeerium avab teisipäevast väikesaarte programmi meetme; programmi kogumaht on 640 000 eurot ning programmi kuuluvad 13 saart.
Tallinna "Hoovid korda" programmile esitas tänavu tähtajaks taotluse 128 korteriühistut.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes