TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.
Taotlusvoorud rahvusvahelistele kultuuri- ja spordisündmustele on avatud alates 22. oktoobrist 2015. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 13. novembril 2015 kell 17:00.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele.
Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.
Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
Riigi Infosüsteemi Amet võtab alates 24.augustist vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine“.
Alates 17.augustist kutsub EAS loomemajanduse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid kasutama uut toetust loomemajanduse arendamise meetmes.
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.
KÜSKi nõukogu kinnitas kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused, mis võimaldab vabaühendustel, kes on saanud rahvusvahelisele koostööprojektile rahastuse Kodanike Euroopa programmist, taotleda lisatoetust projekti omafinantseeringu katteks, projektiga seotud lisategevuste…
Perioodil 2015-2021 osutab põllu- ja maamajanduslikku nõustamisteenust Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Tulenevalt eesmärgist tagada perioodi 2007–2013 vahendite maksimaalne võimalik kasutus, toimub 2015. aastal taotlusvoor noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetamiseks Maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.2 “Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ vahendeid kasutades.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes