TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet.
Keskkonnaministeerium alustas taotluste vastuvõttu kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemisega seotud innovaatiliste lahenduste leidmise toetamiseks. Kokku on toetusteks 60 000 eurot.
Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis. NPT on üks otsetoetustest.
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2017 IV taotlusvoor
Taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 2. maini.
Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlikku toetusvooru saab taotlusi esitada 2.maini
10.–24. aprillini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ning mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja…
KIK kuulutab välja 2017.a taotlusvooru, mille kogueelarve on 15 miljonit eurot.
Alates 30. jaanuarist on sigade ja piimalehmade kasvatajatel võimalus taotleda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) erakorralist kohandamistoetust.
Sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusagentuur pakuvad taas ettevõtetele toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks.
Kredexi kodutoetust said möödunud aastal kokku 358 kolme- ja enamalapselist peret, kus kokku kasvab 1256 last.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes