TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Maaeluministeerium toetab Euroopa Liidu vahenditest Eestisse ühistulise kalatöötlemistehase rajamist kuni 6 miljoni euroga, omafinantseering peab olema vähemalt 25% ning taotlusvoor avaneb juunis.
Sihtasutus Erametsakeskus võtab 30. maist 15. juunini vastu metsameetme toetuse taotlusi, toetuse abil saab taastada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid.
Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“.
2016. aastast peab ühtse pindalatoetuse taotleja täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 22. aprillil 2016 klastrite toetuse II taotlusvooru, mille eesmärk on ettevõtete koostöö suurendamine rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Innove on haridusasutustele välja kuulutanud taotlusvoorud, kust saab toetust taotleda õppeasutuse ümberkorraldamist või alustamist toetavate meeskonnakoolituste, organisatsioonikultuuri arendusprojektide ning õpetajate lisaeriala omandamise toetuseks.
Siseministeerium loob 35 000 euro suuruse fondi, millest vabatahtlikud maa- ja merepääste seltsid saavad küsida toetust omafinantseeringu katmiseks.
Maaeluministeerium käivitab maikuus toetusmehhanismi ühistulistele piimatööstuse projektidele, kokku saab toetust kuni 15 miljonit eurot ning plaanide järgi saab seda taotlema hakata oktoobrikuus.
Toetame vooru raames projekte, mis keskenduvad vabaühenduse teenuste (sh kogukonnateenused) osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse.
Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) avas esmaspäeval väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuste taotlusvooru, mille maksmiseks on eelarves 5 miljonit eurot.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes