Toetused

Riigile kuuluva sihtasutuse Erametsakeskuse nõukogu kinnitas teise poolaasta metsatoetuste ajad ja mahud: metsauuendamise toetust saab taotleda 15. juulini ja taas aasta lõpus 1. detsembrini.
Sihtasutus Innove ning haridus- ja teadusministeerium avasid 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.
Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on tegemist ettevõtluse edendamisele suunatud meetmega, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti loomemajandusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“.
SA Innove kuulutab välja üldhariduskoolidele suunatud taotlusvooru „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“, millega innustab üldhariduskoole õppekava arendamisse kaasama kohalikku kogukonda ehk lapsevanemaid, kohalikke elanikke, avaliku, äri- ja kolmanda…
Maaeluministeerium toetab Euroopa Liidu vahenditest Eestisse ühistulise kalatöötlemistehase rajamist kuni 6 miljoni euroga, omafinantseering peab olema vähemalt 25% ning taotlusvoor avaneb juunis.
Sihtasutus Erametsakeskus võtab 30. maist 15. juunini vastu metsameetme toetuse taotlusi, toetuse abil saab taastada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid.
Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“.
2016. aastast peab ühtse pindalatoetuse taotleja täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 22. aprillil 2016 klastrite toetuse II taotlusvooru, mille eesmärk on ettevõtete koostöö suurendamine rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Innove on haridusasutustele välja kuulutanud taotlusvoorud, kust saab toetust taotleda õppeasutuse ümberkorraldamist või alustamist toetavate meeskonnakoolituste, organisatsioonikultuuri arendusprojektide ning õpetajate lisaeriala omandamise toetuseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes