TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise…
Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas määruse, millega riik toetab 43 miljoni euroga tänavavalgustuse üleviimist LED-tehnoloogiale, toetust saavad taotleda kõik Eesti omavalitsused.
Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus.
Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamise toetamiseks saavad kohalikud omavalitused Innovest toetust taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide 14,9 miljoni euro suuruse toetusmeetme.
Riigile kuuluva sihtasutuse Erametsakeskuse nõukogu kinnitas teise poolaasta metsatoetuste ajad ja mahud: metsauuendamise toetust saab taotleda 15. juulini ja taas aasta lõpus 1. detsembrini.
Sihtasutus Innove ning haridus- ja teadusministeerium avasid 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.
Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on tegemist ettevõtluse edendamisele suunatud meetmega, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti loomemajandusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“.
SA Innove kuulutab välja üldhariduskoolidele suunatud taotlusvooru „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“, millega innustab üldhariduskoole õppekava arendamisse kaasama kohalikku kogukonda ehk lapsevanemaid, kohalikke elanikke, avaliku, äri- ja kolmanda…
Maaeluministeerium toetab Euroopa Liidu vahenditest Eestisse ühistulise kalatöötlemistehase rajamist kuni 6 miljoni euroga, omafinantseering peab olema vähemalt 25% ning taotlusvoor avaneb juunis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes