TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas esmaspäeval ettevõtte arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta ettevõtete eksporti; EAS jagab programmi raames toetusi 73 miljonit eurot.
21. detsembrist 2015 kuni 15. veebruarini 2016 kl 17.00 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis…
Detsembri keskel alanud otsetoetuste väljamaksmise käigus on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) praeguse seisuga määranud Saare maakonna tootjatele toetusi ligemale 5,7 miljonit eurot, kirjutab Saarte Hääl.
Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise…
„Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.
Maaeluminister Urmas Kruuse kirjutas alla loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorralise toetuse nõuete määruse, mille alusel makstakse tänavu piima- ja sealihatootjatele välja 10,56 miljonit eurot erakorralist abi.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 700 000 euro suuruse meetme, mille eesmärk on loomemajandussektorit siduda Eesti muu ettevõtlusega.
Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.
Tänasest,16. novembrist saavad Harju, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonnad taotleda EASilt konkurentsivõime tugevdamiseks toetust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes