TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) esitati rekordarvu taotlusi kiviaedade taastamiseks, kokku küsitakse enam kui 170 kilomeetri kiviaedade taastamiseks toetust üle 3,7 miljoni euro toetust.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) avab kolmapäeval uue loomakasvatustoetuse taotlusvooru, mille maht on tänavu 3,4 miljonit eurot.
Tallinna korterelamutele haljastustoetuse jagamiseks ellu kutsutud projekt "Roheline õu" ootab alates 7. märtsist korteriühistutelt taotlusi.
KIK avab taotlusvooru Ühtekuuluvusfondist transpordisektoris biometaani tarbimise projektide toetuseks. Taotlusi saab esitada alates 29. veebruarist ning toetust antakse liiniveo korraldamisel biometaani tarbivate gaasibusside kasutuselevõtuks.
Põllumajanduskindlustustoetus on riigiabi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.
Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.
SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ avatud taotlusvoorud „Õpetajate täiendõpe“ ja „Õpetajate baaskoolitused“.
KÜSK on astunud sammu edasi toetamaks Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust. Uue konkursiga antakse võimalus Eesti vabaühendustele, kes on oma valdkonna rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmed, korraldada Eestis selle organisatsiooni suurüritus.
Riigile kuuluva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega said viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust kaheksa metsanduse ja neli jahinduse projekti kokku 799 332 eurot.
Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.
KIK avab keskkonnaprogrammi selle aasta esimese taotlusvooru, kuhu saab projekte esitada alates 12. jaanuarist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes