Toetused

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ avatud taotlusvoorud „Õpetajate täiendõpe“ ja „Õpetajate baaskoolitused“.
KÜSK on astunud sammu edasi toetamaks Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust. Uue konkursiga antakse võimalus Eesti vabaühendustele, kes on oma valdkonna rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmed, korraldada Eestis selle organisatsiooni suurüritus.
Riigile kuuluva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega said viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust kaheksa metsanduse ja neli jahinduse projekti kokku 799 332 eurot.
Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.
KIK avab keskkonnaprogrammi selle aasta esimese taotlusvooru, kuhu saab projekte esitada alates 12. jaanuarist.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas esmaspäeval ettevõtte arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta ettevõtete eksporti; EAS jagab programmi raames toetusi 73 miljonit eurot.
21. detsembrist 2015 kuni 15. veebruarini 2016 kl 17.00 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis…
Detsembri keskel alanud otsetoetuste väljamaksmise käigus on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) praeguse seisuga määranud Saare maakonna tootjatele toetusi ligemale 5,7 miljonit eurot, kirjutab Saarte Hääl.
Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise…
„Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes