TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Krediidiasutus KredEx lükkas otsused lasterikastele peredele antavate kodutoetuste andmise kohta detsembrisse.
KIK avas ettevõtetele suunatud taotlusvooru projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.
Eesti puu- ja köögiviljakasvatajatel on nüüd võimalik taotleda Euroopa Liidu finantsabi kokku kuni 3000 tonni puu- ja köögivilja turult kõrvaldamise, toorelt koristamise või koristamata jätmise eest.
KÜSK kutsub koos Riigikantseleiga vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017. aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. „Soovime, et vabaühendused elavdaksid arutelusid Euroopa Liidu väärtustest…
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.
SA Innove ja Sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutavad tegevused aitavad tööturule 16–29-aastaseid noori ning pikka aega tööturult eemal olnud inimesi.
Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab välja esimese projektitoetuse taotlusvooru haridusvaldkonnas tegutsevatele ja õpetajaid või koolijuhte ühendavatele võrgustikele/ühendustele, haridusliidreid kujundavatele kogukondadele ja professionaalsetele õpikogukondadele.
Alates esmaspäevast saavad mikroettevõtjad eeltäita põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) veebikeskkonnas maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi.
Valitsus kiitis heaks maaelu arengukavast (MAK) 1 miljoni euro ulatuses toetuste maksmise ettevõtete põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste järel.
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise…
Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas määruse, millega riik toetab 43 miljoni euroga tänavavalgustuse üleviimist LED-tehnoloogiale, toetust saavad taotleda kõik Eesti omavalitsused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes