TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Ettevõte soetas sõiduki eraisikult. Sõlmiti ostu-müügileping ning kohe registreeriti lepingu alusel sõiduk ettevõtte nimele. Kahjuks ei jõudnud leping aga raamatupidamisse, vastutav isik kaotas selle ära. Kuidas peaks raamatupidaja seda tehingut kajastama ning kas lepingu puudumine kujutab endast ka mingisuguseid maksuriske? Tehingut tõendab pangaülekanne ning ARK-i väljastatud registreerimistunnistus.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Meil ei ole moodustatud korteriühistut, aga on seltsing. Kas sellega kaasnevad ka mingid maksud, aruanded?

Vastab Ivo Vanasaun, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lg 4 maksustamisele erisoodustusena kuulub muuhulgas ka loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Kas see seaduse säte puudutab ka inventuuri käigus selgunud kassapuudujääki, mis on seejärel kantud kuludesse vastavalt juhatuse korraldusele. Kas see on ka erisoodustus ning kuulub maksutamisele käibe- ja sotsiaalmaksuga?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti firma osutab Venemaa firmale teenuseid, mille sisuks on Venemaa territooriumil disaini- ja arhitektuuriprojektide teostamine. Arveid Venemaa firmale esitame me käibemaksu nullmääraga? Kuidas deklareerida selliseid tehinguid? Kas saame maksta päevaraha oma töötajale, kes viibib seal kuude kaupa (Eestis temale tööd pakkuda ei ole). Kas Venemaal on vaja registreerida püsiv tegevuskoht?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti maksukohustuslasest firma ostis kaupa Poola firmalt eesmärgiga müüa see edasi Venemaa firmale. Kas sel juhul tekib Eesti firmal käibemaksukohustus?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Oleme tellinud ehitusteenust. Vastavalt lepingu tingimustele (teostatud tööde eest tasu maksmise kohustuse täitmine garantii (deposiit) vastavalt lepingu p 10")  esitati meile arve summas 10 000 eurot ilma käibemaksuta. Samast lepingu punktist järeldub, et “... deposiidi summa jääb töövõtja arvele kuni tööde täieliku teostamiseni. Lõplik tööde eest makstav tasu vähendatakse sel juhul deposiidi summa võrra”. Kas seda saab pidada ettemaksuks ning nõuda arve esitamist koos käibemaksuga? Kui ei, siis kas töövõtja peab suutma tõendada, et raha ei ole käibes vaid arvel?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti transpordifirma osutab Leedu firmale kaubaveoteenust, vedades kaupa Leedust Saksamaale.  Kas Eesti firma peab registreerima tegevuskoha Leedus. Kuidas toimub selle tehingu maksustamine ja deklareerimine?

Vastab Maigi Isotamm, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Laps ei tööta, raha on talle kogunud vanemad ja vanavanemad. Lapsel tekib tulu ettevõttele antud laenu intresside näol. Aasta lõpus tahab laps esitada tuludeklaratsiooni, et kasutada tulumaksuvaba miinimumi ning saada tagasi ettevõtte poolt talle intresside maksmisel kinnipeetud tulumaks.

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Missugused on variandid ja kuidas on parem vormistada varade üleandmist ühelt äriühingult teisele äriühingule. Omanikud on ühed ja samad isikud. Likvideerimine ja reorganiseerimine ei ole plaanis.
Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ettevõte ostis elumajas korteri aastal 2002, mis esialgselt võeti arvele kinnisvara investeeringuna. 2009. aastal muudeti see ümber põhivaraks ja võeti kasutusele kontorina. Kinnisasjaga seotud kuludelt pole arvestatud sisend-KM maha kuna ettevõte pole KM-kohuslane. Ostu hetkel ei olnud kinnisasjal käibemaksu. Kuid nüüd on ettevõttel kohustus registreerida ennast KM-kohuslaseks. Kas ettevõttel on õigus müüa kinnisasi ilma käibemaksuta §16 p.2 lg3 alusel. Või peab ta ennast igal juhul enne müüki KM-kohuslaseks registreerima ja müüma käibemaksuga eraisikule või siis erisätet kasutades ettevõttele. Juhul, kui ta on käibemaksukohuslane, kas siis on tal võimalik ilma KM müüa kinnisasja?

Vastab Annely Hindriks, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes