Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Külaliste, äripartnerite või klientide vastuvõtmisel tehtud kulud on vastuvõtukulud. Nagu ma saan aru, vastuvõtukulud on 32 eurot kuus, kui ei ole palka välja makstud. Kas vastuvõtukulud tuleb deklareerida, kui nad ei ületa maksuvaba piirmäära? Kui jah, siis missuguses deklaratsioonis või selle lisades tuleb seda teha?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Firmal on üks omanik, kelle käes on kõik osakud. OÜ likvideeritakse ning osanik, kes on samal ajal ka likvideerija, on teinud kõik vajalikud tehingud äriregistris. Nüüd on esile kerkinud küsimus osakapitali tagastamisest. Kas raha summas 2500 lihtsalt makstakse osanikule tagasi ilma täiendavate kohustusteta? Kas on vaja maksta makse sellelt summalt ja kuidas seda tuleb raamatupidamises kajastada? Kas raha makstakse välja enne lõppbilansi koostamiseni?

Vastab Ivo Vanasaun,vanemmaksupetsialist, Deloitte Advisory:

Meie firma töötajad käivad ettevõtte sõiduautoga töölähetuses Lätis ja Leedus. Kuidas saab tagasi käibemaksu, mis on makstud seal bensiini ja hotellimajutuse kuludelt? Kas neis riikides on olemas minimaalsed kulude määrad, mis võimaldaksid taotleda käibemaksu tagastamist?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ungari mittekäibemaksukohustuslasest firma osutas Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõttele kauba raudteeveoteenuse Eestist Ukrainasse. Kas Eesti ettevõttel tuleb seda tehingut deklareerida KMD real 6 või 7?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Seletage palun, millal tuleb pöördkäibemaksu arvestada? Näiteks, kui ostame kaupa Soome firmast (VAT nr olemas), kaup Eestisse ei tule, läheb Soomest otse Hollandisse. Või ... Ostame Norra firmast (VAT nr olemas), kaup Eestisse ei tule, vaid läheb otse Norrast Hollandisse. Kas on vaja arvestada?

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Läti käibemaksukohustuslasest firma osutas Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõttele kauba raudteeveoteenuse Venemaalt Lätisse ja esitas arve raudteetariifi tasumiseks 0% käibemaksuga. Kas Eesti ettevõttel tuleb seda tehingut deklareerida KMD real 6 või 7?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Meie ettevõte kaalub kaupade müüki kolme riiki kauba ladustamisega tollilao vabatsoonis. Kasutame käibemaksuseaduse § 15, 3 ja 9. Meil on olemas arve viitega seaduse paragrahvile ja tarnetingimustega FCA Ladu-Muuga Free Zone, CMR ja kauba vabatsooni sisenemist tõendav pitsat. Kas nendest dokumentidest piisab kauba ekspordi tõendamiseks ja võimaluseks deklareerida selle kauba 0% käibemaksumääraga? Kas on vaja veel mingeid dokumente?

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ettevõte soetas sõiduki eraisikult. Sõlmiti ostu-müügileping ning kohe registreeriti lepingu alusel sõiduk ettevõtte nimele. Kahjuks ei jõudnud leping aga raamatupidamisse, vastutav isik kaotas selle ära. Kuidas peaks raamatupidaja seda tehingut kajastama ning kas lepingu puudumine kujutab endast ka mingisuguseid maksuriske? Tehingut tõendab pangaülekanne ning ARK-i väljastatud registreerimistunnistus.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Meil ei ole moodustatud korteriühistut, aga on seltsing. Kas sellega kaasnevad ka mingid maksud, aruanded?

Vastab Ivo Vanasaun, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lg 4 maksustamisele erisoodustusena kuulub muuhulgas ka loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Kas see seaduse säte puudutab ka inventuuri käigus selgunud kassapuudujääki, mis on seejärel kantud kuludesse vastavalt juhatuse korraldusele. Kas see on ka erisoodustus ning kuulub maksutamisele käibe- ja sotsiaalmaksuga?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes