gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Eesti ettevõte ostis Venemaa firmalt kaupu edasimüügi eesmärgil. Kaupa Eestisse ei tooda, vaid toimetatakse Venemaalt otse Suurbritanniasse. Kõik kauba vormistamise ja Venemaalt saatmisega seotud kulud maksab kaubasaaja ehk Suurbritannia firma.

Kas Eesti ettevõttel (maksukohustuslane) tekib käibemaks Suurbritannia firmale (ei ole maksukohustuslane) kauba eest arve esitamisel? Kuidas tuleb seda tehingut käsitleda? Kuidas peab seda tehingut käibemaksu deklaratsioonil (KMD) kajastama? Kas võib vaja minna dokumente, mis kinnitavad kauba ärasaatmist Venemaalt?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti ettevõttele kuulub 25% Soome firma aktsiatest. Soome firma maksueelne aastakasum on 200 000 eurot. Missugused maksud tuleb maksta Soomes ja Eestis, et Eesti ettevõtte füüsilisest isikust omanikud võiksid saada Soome firma kasumist dividende?

Vastab Ivo Vanasaun,vanemmaksupetsialist, Deloitte Advisory:

Meie töötaja perre sündis laps ning töötaja tahab võtta isapuhkust. Ma tean, et töölepingu seaduse § 60 kohaselt on isal õigus saada kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul pärast lapse sündi ning isapuhkuse eest tasutakse keskmise palga alusel. Kas 2012. aastal kasutatud isapuhkus tasustatakse või tasu makstakse alates 01.01.2013? Palun selgitage, kuidas tuleb isale isapuhkus tasustada, missuguseid andmeid (vorme) tuleb täita ja kuhu need esitada?

Vastab Annely Hindriks,maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Kust ma leian täielikku, usaldusväärset ja värsket infot kapitalirendi ja kasutusrendi kohta? Eriti huvitab mind kõik firma poolt rendile võetud sõiduautoga seonduv, kaasa arvatud selle rendi raamatupidamislik kajastamine. Selgituseks märgin (nemesid nimetamata): seminaril ütles üks  lektoritest, et praegu võetakse sõiduauto kohe arvele põhivarana, ja see, millist liigi rendisuhe on märgitud lepingus, ei oma siin mingit tähtsust. Kinnitust sellele väitele ei osanud ma kusagilt leida. Kahtlen, kas on ikka võimalik võtta arvele põhivarana sellist sõiduautot, mis on kasutusrendil ja mis ei kuulu firmale ning mida keegi ei kavatse pärast lepingu lõppemist välja osta ...

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Külaliste, äripartnerite või klientide vastuvõtmisel tehtud kulud on vastuvõtukulud. Nagu ma saan aru, vastuvõtukulud on 32 eurot kuus, kui ei ole palka välja makstud. Kas vastuvõtukulud tuleb deklareerida, kui nad ei ületa maksuvaba piirmäära? Kui jah, siis missuguses deklaratsioonis või selle lisades tuleb seda teha?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Firmal on üks omanik, kelle käes on kõik osakud. OÜ likvideeritakse ning osanik, kes on samal ajal ka likvideerija, on teinud kõik vajalikud tehingud äriregistris. Nüüd on esile kerkinud küsimus osakapitali tagastamisest. Kas raha summas 2500 lihtsalt makstakse osanikule tagasi ilma täiendavate kohustusteta? Kas on vaja maksta makse sellelt summalt ja kuidas seda tuleb raamatupidamises kajastada? Kas raha makstakse välja enne lõppbilansi koostamiseni?

Vastab Ivo Vanasaun,vanemmaksupetsialist, Deloitte Advisory:

Meie firma töötajad käivad ettevõtte sõiduautoga töölähetuses Lätis ja Leedus. Kuidas saab tagasi käibemaksu, mis on makstud seal bensiini ja hotellimajutuse kuludelt? Kas neis riikides on olemas minimaalsed kulude määrad, mis võimaldaksid taotleda käibemaksu tagastamist?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ungari mittekäibemaksukohustuslasest firma osutas Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõttele kauba raudteeveoteenuse Eestist Ukrainasse. Kas Eesti ettevõttel tuleb seda tehingut deklareerida KMD real 6 või 7?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Seletage palun, millal tuleb pöördkäibemaksu arvestada? Näiteks, kui ostame kaupa Soome firmast (VAT nr olemas), kaup Eestisse ei tule, läheb Soomest otse Hollandisse. Või ... Ostame Norra firmast (VAT nr olemas), kaup Eestisse ei tule, vaid läheb otse Norrast Hollandisse. Kas on vaja arvestada?

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Läti käibemaksukohustuslasest firma osutas Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõttele kauba raudteeveoteenuse Venemaalt Lätisse ja esitas arve raudteetariifi tasumiseks 0% käibemaksuga. Kas Eesti ettevõttel tuleb seda tehingut deklareerida KMD real 6 või 7?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes