Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas isikliku sõiduauto kasutamise eest kulu hüvitamine omanikule on õigustatud, kui tegemist on kahe võrdse osanikuga, kui üks abikaasa on ainult poole omanik, juhatusse ei kuulu, küll aga abistab sõiduga?

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ettevõtte juht, kes on ühtlasi ka ettevõtte omanik, hüvitab ettevõttele temaga seotud erisoodustused: trahvi kiiruseületamise ja auto parkimise eest. Kas on siin maksuriske?

Vastab Anneli Hindriks, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Emaettevõte esitab tütarfirmale arveid turuhindadest madalama hinnaga. Tütarfirmal ei ole raha arvete õigeaegseks tasumiseks ja võlg kasvab. Millal tekib vajadus käsitleda tasumata jätmist kui intressita laenu?

Vastab Annely Hindriks, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Kui ma ei eksi, siis esitades arve pöördmaksustamisega teenuse osutamise eest Euroopa Liidus, tuleb märkida viide, st kirjutada juurde sõna "pöördmaksustamine", ning müües kaupu pöördmaksustamisega EL-i riikidesse, tuleb viidata direktiivile ART 138.2006/112/DIR. Kuidas saab ostja eestikeelsest viitest aru, kui me esitame arved inglise keeles?

Vastab Maigi Isotamm, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Firma kasutab limiitide süsteemi. Näiteks on firma sõiduki kulude (kütus, pesu, parkimine) limiit 150 eurot kuus (ilma käibemaksuta). Töötaja ostab ise kuu jooksul autole kütust, maksab parkimise eest jne. Käibemaksu arvutatakse nendelt kuludelt. Kuu lõpus võrreldakse tegelikke kulutusi ja kulude limiite. Kui limiit on ületatud, peetakse firmajuhi korralduse ja töötaja kirjaliku nõusoleku alusel limiiti ületanud summa kinni töötajale makstavast töötasust. Kinnipeetud summa loetakse töötaja poolt makstavaks trahviks firma raha ebamõistliku kulutamise eest ning kajastatakse muudes tuludes.

Näiteks on tegelikud kulud novembrikuu eest 160 eurot (ilma käibemaksuta) ja limiit on 150 eurot (ilma käibemaksuta). Limiiti ületanud summa on 10 eurot ning see oli kinni peetud töötaja töötasust.

Raamatupidamiskanne on: D Töötasu K Trahv.

Tekib küsimus, missugused maksuriskid võivad siin tekkida? Äkki peaks töötajale hoopis arve esitama? Meie näites oleks see 10 eurot + käibemaks 2 eurot = 12 eurot?
Teisest küljest on olnud ka nii, et limiidi ületamine oli töötajal põhjendatud. Kui firmajuht on nõus põhjendusega, siis töötaja töötasust kinni ei peeta. Nagu ma aru saan, ei teki sellisel juhul mingeid maksuriske?

Vastab Annely Hindriks, Deloitte Advisory:

Residendist firma A esitab residendist firmale B arve seadmete eest, mis tarnitakse rahvusvahelistes vetes sõitvale (ehk välisreise tegevale) merelaevale. Kaup ostetakse Taani firmalt Taanist ning saadetakse Itaaliasse merelaeva pardale ehk siis kaupade kohaletoimetamisel ei ületata Eesti piiri. Kas sellist tehingut võib pidada käibeks käibemaksuseaduse § 15 lg 3 p 3 alusel või siiski ei ole see käive?


Vastab Maigi Isotamm, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti ettevõte ostis Venemaa firmalt kaupu edasimüügi eesmärgil. Kaupa Eestisse ei tooda, vaid toimetatakse Venemaalt otse Suurbritanniasse. Kõik kauba vormistamise ja Venemaalt saatmisega seotud kulud maksab kaubasaaja ehk Suurbritannia firma.

Kas Eesti ettevõttel (maksukohustuslane) tekib käibemaks Suurbritannia firmale (ei ole maksukohustuslane) kauba eest arve esitamisel? Kuidas tuleb seda tehingut käsitleda? Kuidas peab seda tehingut käibemaksu deklaratsioonil (KMD) kajastama? Kas võib vaja minna dokumente, mis kinnitavad kauba ärasaatmist Venemaalt?

Vastab Sigrid Polli, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Eesti ettevõttele kuulub 25% Soome firma aktsiatest. Soome firma maksueelne aastakasum on 200 000 eurot. Missugused maksud tuleb maksta Soomes ja Eestis, et Eesti ettevõtte füüsilisest isikust omanikud võiksid saada Soome firma kasumist dividende?

Vastab Ivo Vanasaun,vanemmaksupetsialist, Deloitte Advisory:

Meie töötaja perre sündis laps ning töötaja tahab võtta isapuhkust. Ma tean, et töölepingu seaduse § 60 kohaselt on isal õigus saada kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul pärast lapse sündi ning isapuhkuse eest tasutakse keskmise palga alusel. Kas 2012. aastal kasutatud isapuhkus tasustatakse või tasu makstakse alates 01.01.2013? Palun selgitage, kuidas tuleb isale isapuhkus tasustada, missuguseid andmeid (vorme) tuleb täita ja kuhu need esitada?

Vastab Annely Hindriks,maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Kust ma leian täielikku, usaldusväärset ja värsket infot kapitalirendi ja kasutusrendi kohta? Eriti huvitab mind kõik firma poolt rendile võetud sõiduautoga seonduv, kaasa arvatud selle rendi raamatupidamislik kajastamine. Selgituseks märgin (nemesid nimetamata): seminaril ütles üks  lektoritest, et praegu võetakse sõiduauto kohe arvele põhivarana, ja see, millist liigi rendisuhe on märgitud lepingus, ei oma siin mingit tähtsust. Kinnitust sellele väitele ei osanud ma kusagilt leida. Kahtlen, kas on ikka võimalik võtta arvele põhivarana sellist sõiduautot, mis on kasutusrendil ja mis ei kuulu firmale ning mida keegi ei kavatse pärast lepingu lõppemist välja osta ...

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes