01.06.2020 Esmaspäev

KIK avab tänasest keskkonnahariduskeskuste kriisitoetuse

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 1. juunist taotlusvooru keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele eriolukorra tõttu ära jäänud aktiivõppeprogrammide toetuseks.

Toetuskõlbulike kulutuste hulka kuuluvad näiteks kommunaalkulud, töötasud ja programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus.
Toetuskõlbulike kulutuste hulka kuuluvad näiteks kommunaalkulud, töötasud ja programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus. Foto: pixabay

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni õhtupoolikul, teatas KIK. Valitsuse otsusega eraldatud 150 000 eurot võimaldab keskustel tasuda tekkinud kulude eest perioodil tänavu 12. märtsist kuni 31. detsembrini.

Toetuskõlbulike kulutuste hulka kuuluvad näiteks kommunaalkulud, töötasud ja programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus. KIK vaatab taotlusi üle jooksvalt nende laekumise järjekorras ning maksab toetuse välja pärast positiivse otsuse tegemist. Toetuse maksimaalne suurus on 8000 eurot, kuid iga keskuse konkreetne summa sõltub läbiviidavate õppeprogrammide arvust. 

Keskkonnaminister Rene Kokk sõnas pressiteates, et peab oluliseks keskkonnahariduskeskuste tegevuse jätkumist samal viisil nagu enne eriolukorda. "Just sellepärast otsustaski valitsus eraldada toetusrahad loodus- ja keskkonnahariduskeskustele. Eriolukorra ajal kasvas inimeste huvi looduses viibimise vastu märgatavalt. Ilmselt soovib ka keskkonnaõppeprogrammidega liituda senisest enam inimesi," rääkis minister. 

KIK-i juhataja Andrus Treier lisas, et valitsus pikendas juba eriolukorra alguses koolide ja lasteaedade loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppekäikudes osalemist selle aasta lõpuni. 

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja peab olema registreeritud loodus- või keskkonnahariduskeskusena ning õppeprogrammide pakkujana keskkonnahariduse portaalis.

Taotleja pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedihindamise ning juhul kui seda ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamisele saata. Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab.

Toetust on võimalik saada ka siis, kui MTÜ või SA on taotlenud või plaanib taotleda toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või mõnest muust toetusest. Vastav info tuleb taotluses esitada ning toetuse eraldamise otsustamisel hindab KIK antud toetuse vajadust. Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeetme töötas pärast valitsuse otsust raha eraldada välja keskkonnaministeerium koos KIK-iga. 

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse ning nendest pooled on SA-d ja MTÜ-d, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad enamasti keskustes ja looduses.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes