14.09.2020 Esmaspäev

Noorte õigusrikkujatega tegelejad saavad toetust

Kolmapäevast saab taotleda toetust taastaval õigusel põhinevate meetodite kasutamiseks ühiskonnas.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.
Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot. Foto: unsplash

Taastava õiguse puhul on kõige olulisem konflikti või õigusrikkumise tagajärjel tekkinud kahju heastamine, nii et olukorra lahendamises osalevad aktiivselt kõik juhtunust mõjutatud inimesed. Taotlusvooru kogumahuga 400 000 eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine". 

"Kuigi taastavat õigust on kergem mõista õigussüsteemi ja karistusõiguse kontekstis, on selle kasutusala oluliselt laiem, sobides hästi näiteks haridussüsteemi, spordi-, sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda," ütles justiitsminister Raivo Aeg. "Taastava õiguse suur potentsiaal seisneb selles, et  konfliktide ennetamisele ning õigusrikkumiste tagajärjel tekkinud kahju heastamisele suunatud lähenemine toob kaasa häid tulemusi nii konkreetse konflikti osapooltele kui ühiskonnale laiemalt," lisas minister.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. 

Norra on rakendanud taastava õiguse meetmeid juba aastaid ja meil on väga hea meel lisaks programmi rahastamisele jagada Eesti kolleegidega ka oma kogemusi selles valdkonnas," ütles Norra suursaadik Else Berit Eikeland.

See on koostöö, millest mõlemad osapooled võidavad,

lisas suursaadik.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlusvooru infopäev toimub 28. septembril kell 10 Zoom e-keskkonna vahendusel. Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna 16. septembrist kuni 16. novembrini.

Toetuse taotlemiseks peab olema avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes