Toetused

Euroopa Liidu Üldkohus jättis rahuldamata Eesti Vabariigi hagi Euroopa Komisjoni vastu 691 700 euro nõudes, mille komisjon jättis maksmata, viidates, et Eesti on puudulikult kontrollinud vastavust toetuse nõuetele.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada kahte jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu projekti kokku 1,2 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Weekend Festivali korraldavat Weekend Festival Baltics OÜ-d 65 000 euroga eesmärgiga turundada festivali välisriikides.
Alates 10. juulist saavad kalalaeva ja kalapüügiluba omavad kalurid taotleda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) vahendusel kokku 780 000 eurot püügivahendi parendamise toetust.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2017. aasta teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades. Taotlusi saab esitada alates 10. juulist kuni 28. augustini 2017.
Sotsiaalkindlustusamet tegi reedel 17 847 perele juulikuu eest lasterikka pere toetuse väljamaksed summas 5,4 miljonit eurot.
Kaitseministeerium on käivitanud tänavuse kaitsetööstuse arendustoetuse konkursi, mille eelarve on kuni 400 000 eurot.
Alates 10. juulist saavad omavalitsused teistkordselt taotleda põhikoolivõrgu korrastamiseks kokku üle 37 miljoni euro, et viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid hoonetele.
Erametsakeskus ootab metsa uuendamise toetuse taotlusi kuni 14. juulini, toetusega saavad kevadel uuendustöid teinud metsaomanikud osa metsa investeeritud rahast tagasi küsida.
E-Piim, mis sai põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) 15 miljonit eurot toetust 89 miljoni eurose piimatööstuse rajamiseks, ootab vaidlustusperioodi lõppu ja valmistab ette seadmetehankeid, kirjutab Järva Teataja.
1. juulist 2017 hakkab Eestis kehtima lasterikka pere toetus, mille esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet juba 7. juulil. Peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik lisaks lapsetoetusele 300 eurot…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes