Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksud ja raamatupidamine

Alates 01.01.2011 jõustunud käibemaksuseaduse muudatusega võivad kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (edaspidi erikord) rakendamise valida kõik käibemaksukohustuslased, kelle maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot.
Täna varahommikust alates saavad kõik kliendid taas kasutada kõiki Maksu- ja tolliameti infosüsteeme, sest ameti töötajad jõudsid edukalt lõpule 31. detsembri õhtul alanud infosüsteemide euroga vastavusse viimise kavandatud tööga. Selle…
Järgnevalt on toodud Maksu-ja tolliameti poolt koostatud näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta.
1. jaanuarist 2011 on töötasu maksmise puhul maksuvaba tulu 144 eurot kuus ehk 1728 eurot aastas. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on edaspidi 192 eurot kuus, tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise…
Alates 01.01.2011 täiendatakse käibemaksuseadust paragrahviga 41.1, mille kohaselt rakendub teatud siseriiklikele tehingutele nn ostja pöördkäibemaksukohustus.
Müügimaksu deklaratsioon IV kvartali 2010 kohta esitatakse kroonides ja tekkiv maksunõue konverteeritakse Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis eurodeks ja maks tasutakse Maksu- ja Tolliameti arvele eurodes.
Eurole üleminekust tulenevalt kehtivad alates 2011. aastast uued töötasu maksmise aluseks olevad määrad.
Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2011 jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused.
2011. aasta maksuteade väljastatakse isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maa omanik või maamaksuseaduse §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Aasta keskel ei tehta enam ümberarvestusi.
Maksu-ja tolliamet koostas infomaterjali sellest, milliseid teenuseid aruandel VD deklareeritakse, milline on deklareerimisperiood, kuidas märkida summasid ning kajastada aruandel kreeditarvet.
Alates 1. jaanuarist 2011 muutub tubakatoodete maksumärgi kujundus ja jõustuvad uued aktsiisimäärad tubakatoodetele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes