TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Reformierakond avalikustas laupäeval tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid, mis muu hulgas näevad ette sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamise, vabatahtliku tervisekindlustuse juurutamise ning karmima maksupoliitika alkoholi ja tubaka suhtes.
Kolmanda kvartali jooksul töötajatele tehtud väljamaksete summa oli kokku üle 16 miljardi (16 394 199 173) krooni ja seda maksti 524 383 inimesele. Keskmine brutoväljamakse töötaja kohta oli seega 10…
20. oktoobril 2010 võttis Riigikogu vastu Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I, 18.11.2010, 1), millega on muuhulgas muudetud ja täpsustatud mõned mitteresidendi tulumaksukohustusega seotud sätted.
Audiitortegevus on äriühingu üldjuhtimise ja valitsemise järel üheks peamistest vahenditest, mis aitab saavutada finantsstabiilsust. Audiitorkontrolliga hangitav kindlus vähendab väärkajastamise ohtu ja seega ka kulusid, mida peaks pankroti korral kandma nii…
On alanud registreerimine märtsikuus toimuvatele Maksu- ja Tolliameti koolitusele.  
Darja Roos, vandeaudiitor Donoway Assurance Käibekapitali juhtimine kätkeb raha, nõuete, varude ja lühiajalise võlgnevuse  juhtimist.
Uuest aastast jõustub alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) muudatus, mille kohaselt hakkab kütuseaktsiisiga maksustatavate tahkekütuste hulka kuuluma ka kütteainena kasutatav põlevkivi.
Kas Sina tead kes olid Charles Batcheldor, John Kruesi või Ludwig Boehm? Pole kuulnudki? Nad olid Thomas Edisoni meeskonna liikmed ja elektripirni kaasautorid. Adrian Gostick kirjutab oma uuringule tuginedes ,…
Eesti tõusis konsultatsiooniettevõtte PricewaterhouseCoopers (PwC) ja Maailmapanga riikide maksukeskkonda võrdlevas edetabelis mulluselt 38. kohalt 30. kohale.
Tulumaksuseaduse järgi on füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude…
Maksuhaldur lõpetas kümne kuuga 601 ümbrikupalga juhtumi kontrolli, mille tulemusel esitati parandusdeklaratsioone ja määrati täiendavaid makse 37 miljonit krooni. Rikkumisi tuvastati keskmiselt 77% juhtudest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes