Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksud ja raamatupidamine

Maksu-ja tolliameti juhend on koostatud maksukorralduse seaduse § 15 alusel mitteresidendi Eesti tulude tulumaksuga maksustamise kohta, eesmärgiga tagada maksuseaduste ühetaoline kohaldamine. Käesolev juhend ja juhendis sisalduvad selgitused ei ole maksukohustuslasele siduvad. 
Visiiditasud, hüvitised, vabatahtlikud kindlustusmaksed jne eurodeks ümberarvestatuna. 
Allpool asuv näitlik tabel aitab orienteeruda kehtivates maksumäärades pärast eurole üleminekut.
Selle aasta 25. novembril võttis Riigikogu vastu 1. jaanuaril 2011 jõustuva käibemaksuseaduse (KMS), millega muudetakse kinnisasjade maksustamise korda. KMS-i täiendatakse §-ga 411, mille sisuks on kehtestada kinnisasja maksustamise erikord.
Lasse Lehis EML juhatuse liige Gaily Kuusik EML jurist
Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik ning Tartu Ülikooli ökonomeetria lektor  leiab, et ühte ja kindlat kõige paremat maksusüsteemi ei ole olemas. Ja esmatähtis ei ole mitte lihtsad maksud,…
Alates 01.01.2011 hakkavad kehtima muudetud nõuded mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele (edaspidi ühing), kes soovivad taotleda enda kandmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri).
Mida võiks teada maksukohustuse edasilükkamisest investeerimiskontot kasutades.
Müügimaksu deklaratsioon IV kvartali 2010 kohta esitatakse kroonides ja tekkiv maksunõue konverteeritakse Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis eurodeks ja maks tasutakse Maksu- ja Tolliameti arvele eurodes.
Riigikogu poolt 20. oktoobril vastu võetud Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega (RT I, 18.11.2010, 1) on tehtud tulumaksuseaduses muudatusi siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamisel tulumaksuga, mis jõustuvad 2011. aasta…
Kui majandusaasta lõpeb enne euro kasutuselevõttu, tuleb majandusaasta aruanne esitada kroonides.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes