TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Neljapäeval, 28. oktoobril ajavahemikul 7.00–8.00 toimub lühiajaline katkestus (maksimaalselt 15 minutit) e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamisel seoses tehniliste hooldustöödega.
Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul otsustab linnavõim maamaksuvabastuse korra muutmise pärast õiguskantsler Indrek Tederi märgukirjas olevate seisukohtade analüüsi.
Maksu- ja tolliamet korraldab küsitluse eesmärgiga saada tagasisidet maksukontrollide läbiviimise kohta. Küsimustik saadetakse enam kui 700-le peamiselt äriühingust maksumaksjale, kelle kontrollimine lõppes tänavu II ja III kvartalis.
Imre Karulin, vandeaudiitor, Deloitte Audit Eesti AS   Elektroonilise aastaaruande süsteemi käivitamisest on möödunud enam kui üheksa kuud ja kindlasti on vajalik – ja pärast esimeste aruannete esitamistähtaja kättejõudmist ka…
Kolmanda kvartali eest on Tallinna linnale müügimaksu laekunud 51,4 miljonit krooni jagu.
Vastu on võetud EL nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ muutev direktiiv nr 2010/66/EL, millega pikendatakse 2009. aastaga seotud käibemaksu tagastamistaotluste esitamise tähtaega 31. märtsini 2011 maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis.
Eraisiku tulumaksumäär on maailmas tõusuteel, sest valitsused püüavad sel moel vähendada riigieelarve defitsiiti, näitab KPMG rahvusvaheline maksu-uuring.
Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et selle aasta III kvartali eest Tallinna müügimaksu deklaratsiooni esitamise ja maksu tasumise tähtaeg on homme, 20. oktoobril.
Tallinna linnakantselei tellimusel läbiviidud uuringu põhjal toob pensioniea tõstmine kaasa riskirühmade suurenemise ligikaudu kümnendiku võrra, samas suurendab see linnakassat veidi enam kui kahe protsendi võrra.
Rahandusministeerium tegi riigikogus menetluses olevale seaduseelnõule parandusettepaneku sigaretipaki minimaalse aktsiisimäära täiendavaks tõstmiseks tulevast aastast, et odavamad sigaretid kallineks rohkem.
Eesti mobiilikasutajatest 42% võimaldab liitumisleping mobiiltelefoniga ka internetti kasutada, mis on kõrgem näitaja kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes