Kuigi see, et töölepingu ebaseadusliku lõpetamise korral töötajat tööle siiski ei ennistata, vastab Riigikohtu hinnangul põhiseadusele, peab kohus kolme kuu keskmise töötasu suurust hüvitist selgelt ebapiisavaks.

Kas mul on õigus tööd või kahjutasu nõuda, kui osutusin konkursil valituks, kuid tööandja venitab tööle vormistamisega? Mulle anti suuline lubadus, et saan 1. maist tööle asuda, kuid nüüd selgus, et mu tööle asumine kandub teadmata kaugusesse. Mis õigused mul antud olukorras on? Olen heauskselt oodanud tööle asumist. Kas mul on õigus nõuda hüvitist, kui tööle vormistamist venitatakse minust olenemata põhjustel? Kas tulevane tööandja võib lõpuks ka keelduda mind tööle vormistamast? Kaotasin ka teise pakutud töökoha, mistõttu olen praegu töötu.

Vastab Põhja inspektsiooni tööinspektor- jurist Kaia Taal:

Iga aasta kevade hakul suureneb hüppeliselt hooajalistest tegevustest tingituna ajutiste töökohtade arv. Seetõttu on hea meelde tuletada, mida tähtajalise lepingu sõlmimine endaga kaasa toob. Tähtajalisest töölepingust kirjutab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel.

Teisipäev, 06 Mai 2014 09:08

Eestis teeb renditööd 6000 inimest

Eestis on umbes 6000 renditöötajat, keda renditakse ennekõike välismaistesse ehitus-, masina- ja metallitööstuse ning veonduse ja laonduse valdkonnas tegevatesse ettevõtetesse, selgub Tartu Ülikooli (TÜ) rakendusuuringute keskuse (RAKE) uuringust.

Seoses töömahu suurenemisega värbame uusi klienditeenindajaid, kes läbivad vahetult töösuhte alguses 7-nädalase koolituse, mille jooksul nad töölepingu järgseid ülesandeid veel ei täida. Tuginedes oma varasemale kogemusele, et koolituse ajal ei avaldu töötaja oskused/sobivus ametikohale, kas võib rakendada klienditeenindajatele 4-kuulist katseaega alates eelpoolmainitud koolitusperioodi lõppemisest ehk alates momendist, kui uued töötajad hakkavad reaalselt iseseisvalt töölepingu järgseid ülesandeid täitma?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes