TRK 1140x140 ee gif

Kultuuriministeerium esitas valitsusele seaduseelnõu, mis täpsustab loomingulises valdkonnas töölepingute sõlmimise korda.

Kõrgkoolid ja teadusasutused peavad alates tulevast aastast kõigi õppejõudude ja teadustöötajatega sõlmima praegu levinud tähtajaliste töölepingute asemel tähtajatud töölepingud.

Maksu- ja Tolliameti andmetel lisandus töötamise registri rakendumisel 16 000 terve juuli töölepingu alusel registreeritud olnud isikut, kellest ligi 7000 töötajat ei ole saanud viimasel 12 kuul palgaväljamakseid registris märgitud tööandjalt.

Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt firmale tekitatud kahju hüvitamist seoses töötaja tööle mitte ilmumisega?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintzberg:

Maksu- ja Tolliameti andmetel on esimesel nädalal töötamise registrisse lisandunud peale haigekassast üle tulnud kannetele veel 29 000 töötaja ligi 31 000 töötamist. Nendest 12 400 on töölepingu alusel töötajad, kelle registreerimise kohustus oli ka enne 1. juulit.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes