Sotsiaalministeerium saadab täna kooskõlastusringile töövõimereformi seaduseelnõu, mille eesmärk on aidata vähenenud töövõimega inimestel leida just neile sobilikku tööd, samuti toetab reform tööandjaid, et nad oleksid valmis pakkuma tööd ka erivajadustega inimestele.

Töötaja omab tähtajalist elamisluba. Kas tööandja peab sõlmima temaga tähtajalise töölepingu?

Vastab Tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala:

Täna vastuvõetud mitteseadusandliku resolutsiooni kohaselt tuleks suurendada järelevalveasutuste personali ja rahalisi vahendeid, et võidelda deklareerimata töö, fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjate ja sotsiaalse dumping'uga.

Rahandusministeerium on seisukohal, et Sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamiseks saadetud kollektiivsete töösuhete seaduseelnõu peaks ametnikke ja töötajaid võrdsemalt kohtlema.

Teisipäev, 17 Detsember 2013 13:44

Vabatahtliku tegevuse maksustamine

Õigusnormi tasemel ei ole vabatahtliku tegevuse või töö mõistet avatud. Siseministeeriumi tellimusel on koostatud „Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs“, millega on võimalik Siseministeeriumi kodulehel tutvuda siin.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes