Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt firmale tekitatud kahju hüvitamist seoses töötaja tööle mitte ilmumisega?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintzberg:

Maksu- ja Tolliameti andmetel on esimesel nädalal töötamise registrisse lisandunud peale haigekassast üle tulnud kannetele veel 29 000 töötaja ligi 31 000 töötamist. Nendest 12 400 on töölepingu alusel töötajad, kelle registreerimise kohustus oli ka enne 1. juulit.

Kas tööandja võib mulle esitatud töölepingu ülesütlemisavalduse tagasi võtta, kuigi ma olen sellele juba alla kirjutanud?

Vastab Tööinspektsiooni teavituse peaspetsialist-nõunik Niina Siitam:

Kuigi see, et töölepingu ebaseadusliku lõpetamise korral töötajat tööle siiski ei ennistata, vastab Riigikohtu hinnangul põhiseadusele, peab kohus kolme kuu keskmise töötasu suurust hüvitist selgelt ebapiisavaks.

Kas mul on õigus tööd või kahjutasu nõuda, kui osutusin konkursil valituks, kuid tööandja venitab tööle vormistamisega? Mulle anti suuline lubadus, et saan 1. maist tööle asuda, kuid nüüd selgus, et mu tööle asumine kandub teadmata kaugusesse. Mis õigused mul antud olukorras on? Olen heauskselt oodanud tööle asumist. Kas mul on õigus nõuda hüvitist, kui tööle vormistamist venitatakse minust olenemata põhjustel? Kas tulevane tööandja võib lõpuks ka keelduda mind tööle vormistamast? Kaotasin ka teise pakutud töökoha, mistõttu olen praegu töötu.

Vastab Põhja inspektsiooni tööinspektor- jurist Kaia Taal:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes