Kas töötaja võib enne etteteatamistähtaja lõppu tagasi võtta oma korralise ülesütlemisavalduse ja edasi töötada?

Vastab Ülle Kool, jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Eelmisel nädalal alanud Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi. Eelista töölepingut“ teavitab nii töötajat kui tööandjat, millised on töölepingu kasulikud küljed võrreldes teiste võlaõiguslike lepingutega nagu näiteks töövõtu- või käsundusleping.

Teisipäev, 29 Oktoober 2013 16:30

Vabatahtliku tegevuse maksustamisest

Õigusnormi tasemel ei ole vabatahtliku tegevuse või töö mõistet avatud. Siseministeeriumi tellimusel on koostatud „Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs“, millega on võimalik Siseministeeriumi kodulehel tutvuda siin.

Tööandja andis mulle töölepingu projekti ja selles on mitu suurt leppetrahvi ette nähtud. Millistel juhtudel võib töölepingus leppetrahvis kokku leppida?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Ametiühingute Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon ja Tööandjate Keskliit jätkavad järgmisel nädalal omavahelisi läbirääkimisi parima lahenduse leidmiseks kollektiivsete töösuhete reformi osas, mille raames on arutluse all nii streigiõigused kui ka töötajate ja tööandjate vaheliste kokkulepetega seonduv.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes