Teisipäev, 16 August 2022 09:09

Öötunnist ja päevatunnist

Töötaja on võetud tööle töölepinguga, kus märgitud, et ta on võetud tööle administraatoriks öisel ajal. Tunnihinne 9 eurot. Aga kui ta teeb nüüd ka mõned päevatunnid, kas siis on tasu 25% väiksem? 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 09 August 2022 12:06

Uuendatud töölepingunäidis on saadaval

Seoses töölepingu muudatustega 1. augustil tuleb muudatusi teha ka töölepingus.

1. augustil jõustuvad mitmed olulised muudatused töölepingu seaduses (TLS). Muuhulgas puudutavad muudatused töötaja teavitamist töötingimustest nagu tööandja pakutavad koolitused, maksude tasumine ja tasustatud puhkused ning lisaks pikeneb katseaeg töötaja haigestumise päevade võrra.  

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsimus on seotud keskmise töötasu arvutamisega töötajale, kellega tööleping koondamise tõttu lõpetatakse (ülesütlemise hüvitis § 100 lg 1, § 100 lg 5). Selle aasta märtsis ja mais maksti töötajale suurt lisatasu 2018. aastal alanud ja 2021. aasta juunis lõppenud projekti eest. Juhtkond palus projekti lõpuni viia ja maksis seejärel preemia sel aastal. Küsimus: kuidas arvutada keskmist palka? Kas seda auhinda tuleks arvesse võtta? Kas see tuleks jagada perioodideks? Kuna...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus täpsustas 11.02.2022 oma otsuses nr 2-19-2497, et tööandjal ei ole seaduslikku alust viivitada palga maksmisega ka vastastike nõuete läbirääkimiste pidamise ajal.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.