Valitsus kiitis tänasel istungil heaks töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse võimalus sõlmida jaekaubanduses paindlikumaid töölepinguid.

Töötaja esitas lahkumisavalduse 30 päeva enne äraminekut. Kas tööandja peab selle töötaja töölepingu lõpetamise kohta tegema käskkirja, millele kirjutab alla juhatuse liige? Või piisab ainult töötaja avaldusest?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

1.aprillil jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus täiendab ja muudab korraga sotsiaalhoolekande seadust, perehüvitiste seadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust ning riigilõivu seadust. Kuigi seaduse muutmise seadus sisaldab endas vaid viit sätet, on tegemist sisukate ning varasemat praktikat muutvate uute regulatsioonidega. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Rohkem kui aasta väldanud koroonapandeemia on suuremal või vähemal määral puudutanud kindlasti iga ettevõtjat. Kahtlemata on riigis levinud olukord seejuures oluliselt mõjutanud ka töösuhteid – teatud sektorites on tööjõuvajadus vähenenud, teistes aga suurenenud; samuti on valdkondasid, kus tööjõuvajadus on jäänud sarnaseks varasemaga, kuid töö iseloom ja töötajalt oodatav panus on ümber kujunenud.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.