Töölepingu seadus eeldab, et täistööajaga töötaja on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ametis 40 tundi ja tööpäeva pikkus on 8 tundi.

Pärast kolme aasta pikkust töötamist suures ettevõttes öeldi mulle äkitselt, et mu tööleping on ootamatult lõpetatud. Mind ei teavitatud varem ja ei antud võimalust ka oma seisukohta selgitada. Lisaks keeldub tööandja põhjendamast lõpetamise otsust ega ole pakkunud mingeid hüvitisi. Millised on minu õigused sellises olukorras ja kas mul on alust kaaluda õiguslikke samme tööandja vastu?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Töötasu alammäära muutmisel tekib tööandjatel sageli küsimus, kas ja kuidas tuleb sellega seoses muuta töölepinguid nende töötajatega, kellega on kokku lepitud alammäärale vastav töötasu. Tööinspektsioon selgitab.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Minu tööleping lõpetatakse homme küllalt ootamatult, kuid siiski kahepoolsel kokkuleppel. Minu töölepingu lisas oli ka konkurentsipiirang. Tänase vestluse jooksul teatas juht mulle, et see võetakse tänasest maha ehk tühistatakse. Loen töölepingu seaduse paragrahvi 25 lõikest 1, et tööandja võib konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda igal ajal, teatades sellest töötajale vähemalt 30 kalendripäeva ette.
Kas nüüd, mil mulle ei teatatud 30 päeva ette, on mul õigus näiteks nõuda hüvitist või kas tööandja seaduserikkumine pole kuidagi sel juhul oluline?  Konkurentsipiirangu tühistamise kohta andsin täna ka allkirja. Homsest lõpeb tööleping ja stress oli suur, lisaks polnud ma kursis, mida ütleb seadus....


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäev, 04 Oktoober 2023 12:35

Tööleping välisriigi kodanikuga

Ettevõte plaanib sõlmida töölepingu Küprose elanikuga, töötaja töökohaks saab Küpros (kodukontor). Millise riigi õigust kohaldatakse töölepingule?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.