Töösuhtega seotud lepitusmenetluses kohaldatavad õigusaktid
  • Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) § 13 lg 2 + seaduse 3. jagu
  • Lepitusseadus (LepS)
  • Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) §§ 4, 121¹, 627¹ ja peatükk 62¹ 
Valdavale osale meist seostub GDPR veebilehtede ja e-kirjadega, võimalik, et Internetiga üleüldiselt. Kuid tegelikult võib see Teid palju tugevamalt mõjutada väljaspool virtuaalmaailma, sellises tagasihoidlikus olukorras nagu seda on töölepingute koostamine ja sõlmimine.

Tööandja on kohustatud töötajale teatama nii töölepingu kestuse kui ka tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjuse.

Kolmapäev, 20 Märts 2019 11:25

Leppetrahv töökohalt lahkumisel

Tööinspektsiooni poole pöörduja kurdab, et ei saanud katseaja eest töötasu.

Jaanika Reilik-Bakhoff, jurist ja Birje Kalmus, advokaat, Advokaadibüroost LMP arutlevad töölepingu lõpetamise nüansside üle.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes