Eilsel kabinetinõupidamisel arutas Vabariigi Valitsus võimalusi noorte varase töökogemuse soodustamiseks ning toetas sotsiaalministri ettepanekut panna kokku meetmete pakett kitsaskohtade leevendamiseks. Kõne all olid muudatused, millega kiirendada noorte töölevõtmise protsesse ning soosida noorte ametlikku, töölepinguga töötamist.

Laevapere liige, kes töötab laeval, mis vastab riigiabi tingimustele, registreeritakse töötamise registris (TÖR) töötamise liigiga „Tööleping laevapere liikme soodustusega".

Olukorras, kus töölepinguid lõpetatakse kahjuks enneolematult palju, on vajalik teada, millised on siiski rohked võimalused töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

Teisipäev, 02 Juuni 2020 09:18

Kaugtöö on üha hinnatum

Töölepingu sõlmimisel on oluline läbi rääkida ja kokku leppida töötegemise koht, sest see võib olla töötaja jaoks üks olulisemaid tingimusi. Üldjuhul on praktikas töötegemise kohaks tööandja ruumid.

Teisipäev, 14 Aprill 2020 13:13

Konfidentsiaalsus töösuhetes ja -lepingus

Töölepingulistes suhetes peab tööandja konfidentsiaalse informatsiooni tööandja täpselt defineerima, see tähendab, et töötajale peab olema selgelt ära tuntav, missugune informatsioon on kaitstud konfidentsiaalsuskohustusega ning missugune mitte.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes