Esmaspäev, 28 August 2023 10:39

Töötaja tööd ei tee, aga lahkuda ei taha

Töötaja ei tee tööd täies mahus juba mitu kuud. Meil on tükitöö. Maksame talle miinimumpalka. Tekkis küsimus temaga töölepingu lõpetamisest. Töötaja on meie ettevõttes töötanud 4,5 aastat ega taha omal soovil töölt lahkuda. Millised peaksid olema tööandja tegevused ja milliseid makseid peaks tööandja tegema lisaks viimase kuu töötasule?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 11 Juuli 2023 14:42

Juhatuse liikme puhkusetasu

Töötajaga lõpetatakse tööleping ja sõlmitakse uus, seekord kui juhatuse liikmega. Kasutamata puhkusepäevad kantakse üle uude lepingusse. Kuidas arvutada puhkusetasu uue lepingu korral? Kas uue töötasu järgi või tuleks arvestada eelnenud kuut kuud ehk vana lepingu järgi?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Sotsiaalministeerium on koostanud eelnõu, millega muudetakse töölepingu seadust seoses töölepingu ülesütlemisega töötaja töövõime vähenemise tõttu, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Esmaspäev, 10 Aprill 2023 12:22

Töötajal on lihtsam vaadata netopalka

Kas võib poolte kokkuleppel töölepingusse kirjutada neto tunnipalga? Töötajal on siis kergem arvestada, et töötasu on õigesti makstud (korrutab töötunnid neto tunnitasuga). Tööinspektsioon seda ei poolda, aga kas see on seadusega keelatud, kui pooled lepivad nii kokku?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäev, 05 Aprill 2023 11:05

Töötaja lahkus koos tööriistadega

Ettevõttel oli töötajaga, kes tegeles sanitaartehniliste töödega, sõlmitud tööleping. Teenuste osutamiseks anti talle tööriistu 2000 euro vääringus, kuid nende üleandmise-vastuvõtmise kohta akti ei koostatud. Tööleping asendati hiljem võlaõigusliku lepinguga ja peagi lõpetati ka see. Kuid tööriistu keeldub ta tagasi andmast. Kas ettevõttel on mingit lootust neid tagasi saada ja mida saaks ette võtta?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.